หลักฐานการฟ้องชู้มีอะไรบ้าง

by taxlaw
0 comment
หลักฐานการฟ้องชู้

หลักฐานการฟ้องชู้มีอะไรบ้าง

บทความนี้จะมาบอกหลักฐานการฟ้องชู้มีอะไรบ้าง เป็นถามที่คนที่ต้องการฟ้องชู้ทุกคนอยากรู้ และทนายความก็ต้องเข้าใจข้อกฎหมายเรื่องนี้อย่างชัดแจ้ง จึงจะสามารถตั้งเรื่องฟ้องและสู้คดีได้ถูกต้อง กฏหมายภาษี จะพาไปดูได้เลย

กฎหมายเรื่องการฟ้องชู้เป็นอย่างไร

ข้อกฎหมายการฟ้องชู้ภรรยา

กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ว่า หญิงชู้นั้นจะต้องมีพฤติการณ์แสดงตน โดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามี หมายถึงชู้และสามีมีพฤติการณ์ปิดตัวหรือแสดงตัวว่าตนเองเป็นคนรัก บุคคลทั่วไป ทราบว่าหญิงชู้มีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามี โดยมีตัวอย่างเพื่อให้เห็นความชัดเจน ดังนี้

1. คบหากันเปิดเผย เพื่อนร่วมงานที่ทำงาน หรือเพื่อนบ้านข้างเคียงทราบดีว่าเป็นคนรักกัน

2. แสดงความสัมพันธ์หรือความรักในทำนองชู้สาว โดยเปิดเผยให้กับคนทั่วไปได้รับทราบ เช่น เดินจับมือ โอบกอดในที่สาธารณะ

3. การมีพฤติการณ์ลงรูปคู่ วีดีโอ ตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นคนรักกัน

4. การจัดงานพิธีสมรสกันหรือออกงานพิธีต่าง ๆ เช่น ไปร่วมงานแต่งงาน ร่วมงานศพ และแสดงตัวว่าเป็นคนรักกัน

และทั้งนี้สามีกับหญิงชู้นั้นจะมีเพศสัมพันธ์กันหรือไม่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขของการฟ้องคดี ถึงแม้สามีกับหญิงชู้จะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันหรือไม่ได้มีหลักฐานถึงขั้นว่าทั้งสองคนมีเพศสัมพันธ์กัน แต่หากมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีการแสดงตน โดยเปิดเผยว่าคบหาหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างคนรัก ตามตัวอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ 

ข้อกฎหมายการฟ้องชู้สามี

ตามกฎหมายการฟ้องชู้สามี เพียงแค่มีชายอื่นมาล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาว ก็สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนได้แล้ว การล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาว ตัวอย่างเช่น แตะเนื้อต้องตัว จูบ จับต้องในบริเวณที่ไม่ควร นอนกอดกัน ในลักษณะที่เกินกว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยจะรับได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์กัน แต่หากถ้ามีก็ย่อมถือว่าเป็นการล่วงเกินภรรยาในทำนองชู้สาวอย่างชัดเจนและร้ายแรงที่สุด ไม่ว่าจะไม่เปิดเผย ไม่ประกาศให้บุคคลอื่นทั่วไปรู้ อาจจะเป็นการแอบคบหา และแอบมีความสัมพันธ์กันในที่ลับสามีก็มีสิทธิฟ้องได้ ดังนั้นกรณีมีชายอื่นมาล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาว และมีความสัมพันธ์กันโดยไม่เปิดเผยสามีก็มีสิทธิฟ้องได้

ความแตกต่างระหว่างการฟ้องชู้ระหว่างฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

การฟ้องชู้กรณีภรรยาฟ้องหญิงชู้ตามที่กฎหมายบังคับว่าหญิงชู้กับสามีจะต้องแสดงตนโดยเปิดเผย ภริยาจึงจะฟ้องได้ และการฟ้องชู้ถ้าเป็นสามีไปแคบหากันแบบลับ ๆ กับหญิงอื่น หรือไปมีความสัมพันธ์กันแบบชั่วคราวหรือไปซื้อบริการทางเพศกับหญิงอื่น ภริยาก็ฟ้องไม่ได้

You may also like

Leave a Comment