หนีภาษีและเลี่ยงภาษีจะดีไหม ?

by taxlaw
0 comment
เลี่ยงภาษี

หนีภาษีและเลี่ยงภาษีจะดีไหม ?

ภาษีเป็นการจัดเก็บเงินรายได้จากผู้เสียภาษี ที่เป็นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยเป็นหน้าที่ของรัฐ ซึ่งการเก็บภาษีจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ การหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษีนอกจากจะผิดศีลธรรมและจรรยาบรรณของประชาชนผู้อยู่ในสังคมประชาธิปไตยแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมีโทษตามมาอีกด้วย แต่ก่อนอื่น กฏหมายภาษี จะพามารู้จักความแตกต่างระหว่างการหนีภาษีและการเลี่ยงภาษีกันค่ะ

การหนีภาษี (Tax Evasion) 

เป็นการกระทำที่มีเจตนาที่จะไม่จ่ายภาษี โดยการใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเป็นการกระทำที่จงใจ แจ้งความเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร โดยแสดงออกมาให้เกิดความเท็จ และยังรวมไปถึงวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกับการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรอีกด้วย สิ่งเหล่านี้นั้นถูกระบุไว้ว่าเป็นการหนีภาษี 

การเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) 

มีความหมายว่าเป็นการหลบหรือเลี่ยงการจ่ายภาษีตามความเป็นจริง โดยวิธีการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีจุดประสงค์ทำให้ภาระภาษีของผู้เสียภาษีนั้นน้อยเกินกว่าความเป็นจริง สำหรับการเลี่ยงภาษีหากจะว่าไปยังมีความหมายที่สองแง่สองง่ามอยู่ เพราะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแต่ไม่ผิดกฎหมาย สำหรับนักกฎหมายหรือนักบัญชีต่างมองว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ หากว่ายังอยู่ในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่ตกลงกันไว้ ตราบใดยังอยู่ในขอบเขตที่กำหนดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ตามกฎหมาย สำหรับนักปกครองหรือนักสังคมทั้งหลายมองว่าการเลี่ยงภาษี ต่อให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายแต่หากว่าทำให้รัฐเกิดความเสียหาย จัดเก็บรายได้น้อยกว่าความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ผิดทั้งสิ้น

การหนีภาษี (Tax Evasion) และการเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) ล้วนแต่มีจุดประสงค์ที่จะลดภาระภาษีของผู้เสียภาษีทั้งสิ้น ซึ่งจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป การเลี่ยงภาษีแม้ว่ายอมรับว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม ทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะกระทำกันเพราะไม่ส่งผลทางกฎหมาย แต่ดูเหมือนว่าทุกวันนี้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เริ่มพยายามที่จะสกัดการเลี่ยงภาษีวิธีการต่าง ๆ เพราะเห็นว่าเป็นการทำลายพื้นฐานความมั่นคงของรัฐ 

สรุปเรื่องของการหนีภาษีและการเลี่ยงภาษี คงเห็นว่าเป็นเรื่องผิดและมีบทลงโทษแน่ชัด แตกต่างกันไป หากว่าอยู่นอกกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ แต่สำหรับผู้ที่คิดจัดการกับภาษีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และประหยัดนั้น ต้องรู้จักวิธีการลดภาษีที่เรียกว่า การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) คือการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับรายการทางการเงิน เป็นวิธีที่ดีที่สุด LOTTOSOD888 ล็อตโต้สด888 เว็บแทงหวยออนไลน์และคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดของปี 2022

You may also like

Leave a Comment