เจาะลึกภาษีเงินได้ของประเทศไทย

by taxlaw
0 comment
เจาะลึกภาษี

เจาะลึกภาษีเงินได้ของประเทศไทย

เจาะลึกภาษี คำว่า “ภาษีเงินได้ของธุรกิจ” หมายถึงภาษีจากเงินได้ของบรรษัท ธุรกิจ และแนวปฏิบัติทางวิชาชีพ วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

รายได้เป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ รายได้ยังผันผวนมากกว่ารายได้จากแหล่งอื่น เช่น การขายหรือการกู้ยืม ซึ่งมักจะมีเสถียรภาพมากกว่า

ภาษีเงินได้ในประเทศไทย 

“ภาษีเงินได้ของธุรกิจไทย” คือรูปแบบหนึ่งของการเก็บภาษีที่ใช้กับรายได้ที่เกิดจากธุรกิจหรือองค์กรอื่น รหัสและข้อบังคับภาษีในประเทศไทย (ทั้งสำหรับบุคคลและธุรกิจ) อยู่ภายใต้ประมวลรัษฎากรของไทย

ระบบภาษีของประเทศไทยได้รับการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และความโปร่งใส หนึ่งในเป้าหมายหลักของการปฏิรูปเหล่านี้คือการสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กสามารถดำเนินการได้อย่างเท่าเทียมกัน

ประเทศไทยมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 20% ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานสำหรับประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย แต่จะต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในแง่ของขนาด ประเทศอื่นๆ ในเอเชียมีอัตราอยู่ที่ 25-30% เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังครองสถิติอัตราที่สูงขึ้นด้วย โดยสิงคโปร์เรียกเก็บ 28% และฮ่องกง 27%

ภาษีถูกกำหนดให้ลดลง 1% ต่อปีจนถึงปี 2023 เมื่อถึง 15% การลดลงนี้เป็นความพยายามในการดึงดูดนักลงทุนมาที่ประเทศไทยมากขึ้น

ความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างระบบภาษีของประเทศไทยกับประเทศในเอเชียอื่น ๆ คือ บริษัทต่างๆ สามารถเลือกวิธีการคำนวณภาษีของตนเองได้ภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถประมาณการกำไรตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

เราจะเห็นว่าประเทศไทยมีอัตราภาษีเงินได้ค่อนข้างสูงซึ่งอยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งสูงกว่า 25% ของสหรัฐอเมริกาเล็กน้อยและค่าเฉลี่ย OECD ที่ 29% อัตราภาษีเงินได้ที่สูงอาจเนื่องมาจากรัฐสวัสดิการที่พัฒนามาเป็นอย่างดีในประเทศไทย โดยมีโครงการทางสังคมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพถ้วนหน้าและการศึกษาฟรี

รัฐบาลไทยยังเก็บภาษีธุรกิจอื่นๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งคิดเป็น 7% สำหรับสินค้าบางประเภท ธุรกิจที่เป็นเจ้าของในต่างประเทศจะพบว่าตัวเองต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นี้ นอกเหนือจากภาษีเงินได้นิติบุคคล 12%

ประเทศไทยประกาศใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี พ.ศ. 2436 อัตราภาษีปัจจุบันอยู่ที่ 30%

เป้าหมายหลักของภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยคือ:

– ส่งเสริมการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

– ขจัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและการปฏิบัติต่อผู้เสียภาษีอย่างไม่เท่าเทียมกัน

– ส่งเสริมการสะสมทุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

You may also like

Leave a Comment