เจาะลึกภาษีเงินได้ของประเทศไทย (ภาคต่อ)

by taxlaw
0 comment
เจาะลึกภาษีเงินได้

เจาะลึกภาษีเงินได้ของประเทศไทย (ภาคต่อ)

เจาะลึกภาษีเงินได้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ของเศรษฐกิจโลก ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

รายได้จากการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลไทย

รัฐบาลไทยเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 20% เป็น 25% จากวันที่ 1 มกราคม 2561 รัฐบาลคาดว่าสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาสร้างรายได้อย่างน้อย 10 พันล้านบาทจนถึงปี 2563

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่บริษัทต่างๆ ต้องการลงทุนที่นั่น อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีนิติบุคคลจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นบริษัทเอกชน คุณต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 30% แต่ถ้าคุณเป็นบริษัทมหาชนจำกัด คุณต้องจ่าย 25%

You may also like

Leave a Comment