เงินเดือนเท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี

by taxlaw
0 comment

เงินเดือนเท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี

เงินเดือนเท่าไหร่ต้องเสียภาษี กลายเป็นปัญหาที่เด็กจบใหม่ในโลกการทำงานจะงงงวยและสงสัย รวมถึงปัญหาการยื่นภาษี เพราะถือว่าเป็นคนหน้าใหม่ในโลกการทำงานที่ไม่เคยยื่นภาษีมาก่อน บางคนบอกว่าเงินเดือนนี้ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหม ในขณะที่บางคนโต้แย้งว่าเงินเดือนนั้นต้องเสียภาษี เอาเป็นว่าไม่ต้องทะเลาะกัน วันนี้ กฏหมายภาษี มีคำตอบมาฝาก

คำนวณการเสียภาษีจากเงินเดือนยังไง

การเสียภาษีเ ป็นหน้าที่พื้นฐานที่สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตาม เพราะมีระบุไว้ในกฎหมายและตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่า บุคคลทุกคนที่มีรายได้เดี่ยวจากงานประจำ ยกเว้นผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ มีหน้าที่ยื่นภาษีและเสียภาษี หากบุคคลนั้นมีรายได้เพียงเพื่อ เงินเดือนมากกว่า 319,000 บาทต่อปี และถึงแม้จะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ก็ต้องยื่นภาษีแบบเดียวกัน (แต่ไม่ต้องเสียภาษี)

สำหรับการคำนวณภาษีที่เราต้องจ่ายมีหลักการง่าย ๆ ดังนี้

สมมติคุณมีรายได้เดือนละ 26,583.33 บาท x 12 เดือน (คิดเป็นต่อปี) = 319,000 บาท

สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 100,000 บาท (ค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท) + หักค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว 60,000 บาท + หักเงินสะสมกองทุนประกันสังคมรวมทั้งปี จำนวน 9,000 บาท

จะได้สูตรคำนวนเงินได้สุทธิ ดังนี้

เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนส่วนตัว – เงินกองทุนประกันสังคม = เงินได้สุทธิ 

 319,000 – 100,000 – 60,000 – 9,000 = 150,000 บาท

จากนั้นก็ไปดูว่ารายได้สุทธิของเราจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ โดยอัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีเกณฑ์ ดังนี้

  • เงินได้สุทธิ 0-150,000 ได้รับการยกเว้น
  • เงินได้สุทธิ 150,001-300,000 อัตราเสียภาษีร้อยละ 5
  • เงินได้สุทธิ 300,001-500,000 อัตราเสียภาษีร้อยละ 10
  • เงินได้สุทธิ 500,001-750,000 อัตราเสียภาษีร้อยละ 15
  • เงินได้สุทธิ 750,001-1,000,000 อัตราเสียภาษีร้อยละ 20
  • เงินได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 อัตราเสียภาษีร้อยละ 25
  • เงินได้สุทธิ 2,000,001-5,000,000 อัตราเสียภาษีร้อยละ 30
  • เงินได้สุทธิ 5,000,001 ขึ้นไป อัตราเสียภาษีร้อยละ 35

ดังนั้น ผู้ที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท (หรือมีเงินเดือนไม่เกิน 26,583.33 บาทต่อเดือน) ต้องยื่นภาษี แต่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเอง

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว หลาย ๆ คนจะได้วางแผนค่าใช้จ่าย และคำนวณอัตราการเสียภาษีของตัวเองได้ และจะได้รู้ว่ารายได้หลังจากหักภาษีของตนจะเหลือประมาณกี่บาท มีเงินใช้ต่อเดือนกี่บาท แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อการเสียภาษีได้ลดลง กรายังสามารถศึกษาข้อมูลในการยื่นขอลดย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นั่นเอง
ที่มา https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-20000-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5/

You may also like

Leave a Comment