ไขคำตอบอาชีพดูดวงต้องเสียภาษีไหม

by taxlaw
0 comment
อาชีพดูดวง

ไขคำตอบอาชีพดูดวงต้องเสียภาษีไหม

ไขคำตอบอาชีพดูดวงต้องเสียภาษีไหม เมื่อหมอดูเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทย การทำนายดวงชะตาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้อาชีพหมอดูเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจอย่างมากอาชีพหนึ่ง ปัจจุบันการดูดวงผ่านสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากในรูปแบบการดูด้วยไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ลายมือ หรือดูจาก วัน เดือน ปีเกิด มีหลายคนเกิดความสงสัยว่าอาชีพดูดวงต้องเสียภาษีหรือไม่ ดังนั้นอย่ารอมา บทความนี้ กฏหมายภาษีมีคำตอบ

รายได้จากอาชีพดูดวงต้องเสียภาษีไหม

สามารถแยกที่มาของรายได้จากอาชีพดูดวง โดยอาชีพหมอดูมีรายได้จากช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

  1. การดูดวงช่องทางออนไลน์ เพราะในยุคดิจิทัลการดูดวงผ่านสื่อออนไลน์ เป็นบริการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ผู้คนสามารถเข้าไปใช้บริการฟังดูดวงสด ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หมอดูแต่ละคนจะมี Channel ของตนเอง โดยมีผู้เข้าไปกดติดตาม แชร์หรือเป็นสมาชิก รายได้ของหมอดูมาจากส่วนแบ่งรายได้จาก YouTube เป็นต้น

เงื่อนไขของการเสียภาษี รายได้จาก YouTube ประกอบด้วย รายได้จากการโฆษณา รายได้มาจากส่วนแบ่งค่าโฆษณาที่แทรกในคลิป รวมทั้งรายได้จาก ผู้ใช้ YouTube Premium โดยพิจารณาจากยอด Follower และยอดวิวทุกคลิปรวมกันใน 1 ปี ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

ส่วนรายได้จากการรับรีวิวสินค้า รายได้ส่วนนี้มาจากการที่หมอดูรับรีวิวสินค้า ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

  1. การดูดวงช่องทางโทรศัพท์ เพราะช่องทางออนไลน์จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยม การดูดวงทางโทรศัพท์ผ่านทางหมายเลข 1900 ตามด้วยรหัส 6 หลัก หรือเรียกว่า ระบบ Audio Text เป็นบริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ โดยมีรายได้ค่าบริการคิดเป็นรายนาที

เงื่อนไขของการเสียภาษี รายได้จากค่าบริการดูดวงออนไลน์, แอปพลิเคชันดูดวง และทางโทรศัพท์ รายได้ค่าบริการรับดูดวงถือเป็นเงินได้ตามมาตรา40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อพิจารณาสาระสำคัญถือว่าเป็นการรับทำงานให้ ที่คำนึงถึงผลสำเร็จของงานเนื่องจากการทำนายโชคชะตาให้แก่ผู้ว่าจ้างเสร็จสิ้นถือเป็นผลสำเร็จของงาน

  1. การเปิดร้านรับดูดวง โดยจะเปิดเป็นร้านหรือสำนักงานในการประกอบการ มีอาคารสำนักงานเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือเช่าจากบุคคลอื่น 

เงื่อนไขของการเสียภาษีรายได้จากการเปิดร้านรับดูดวง เป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจ มีการลงทุนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ มีค่าใช้จ่ายสำนักงาน ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฏากร

จึงสรุปได้ว่าหากหมอดูที่มีชื่อเสียง และมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท จะต้องดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย โดยการให้บริการดูดวงถือเป็นบริการตามคำนิยามบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

การคำนวณและการเสียภาษีสำหรับอาชีพดูดวง

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ประเภท 40(2) หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท, กรณีเงินได้ประเภท 40(8) หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มคิด 7% จากฐานมูลค่าบริการ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการให้บริการหรือการชำระเงิน การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย รวมทั้งนำรายการภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งด้วย แบบ ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

You may also like

Leave a Comment