วิธีการวางแผนภาษีในกรณีที่ฐานเงินเดือนสูงขึ้น

by taxlaw
0 comment
วางแผนภาษี

วิธีการวางแผนภาษีในกรณีที่ฐานเงินเดือนสูงขึ้น

วางแผนภาษี อีกหนึ่งสิ่งที่คุณไม่อาจหลีกเลี่ยงหากคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือภาษีที่เพิ่มขึ้นราวกับจรวจ แล้วต่อจากนี้เราจะทำอย่างไรให้ภาษีในส่วนนี้ลดลงล่ะ? หากการหนีภาษีนั้นผิดต่อข้อกฎหมาย และการหลีกหนีการจ่ายภาษีโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายก็ถือได้ว่าผิดต่อสังคมส่วนรวม ในตอนนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับภาษีที่สูงปรี๊ดก็คือการวางแผนภาษีนั่นเอง วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

การวางแผนภาษีโดยการกระจายเงินได้

ในการเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยนั้นจะใช้ฐานภาษีในอัตราก้าวหน้า นั่นหมายความว่ายิ่งเงินได้มาก อัตราภาษีที่ต้องเสียก็จะสูงตามไปด้วย นั่นเป็นเหตุให้การกระจายหน่วยภาษีสำหรับสามีและภรรยาเป็นเรื่องจำเป็น หากมีรายได้ทั้ง 2 คนก็จะสามารถแยกยื่นภาษีได้ หรืออาจจะตั้งหน่วยภาษีใหม่ได้โดยการจัดตั้งคณะบุคคล หรือการตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจแนวทางหนึ่งในการวางแผนภาษีเช่นกัน

อีกแนวทางหนึ่งในการกระจายเงินได้ก็คือ ถ้าหากคุณมีฐานภาษีสูงถึง 30-35% คุณก็อาจจะนำเงินได้ของคุณแบ่งไปเป็นเงินได้ของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง คนไหนก็ได้ที่ไม่มีเงินได้หรือมีฐานภาษีไม่สูงนัก นั่นเป็นการช่วยประหยัดภาษีอีกทางหนึ่ง

การวางแผนภาษีโดยแปลงประเภทเงินได้

ประเภทเงินได้สำหรับการเสียภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นก็ไม่พ้นเงินได้ประเภทที่ 40 (1) – 40 (2) นั่นเอง โดยจะเป็นเงินได้ชนิดเงินเดือน ซึ่งคุณสามารถหักค่าใช้จ่ายจากทั้ง 2 วงเล็บแล้วรวมกันไม่เกิน 50% ของรายได้แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายิ่งเงินเดือนสูงก็ยิ่งต้องเสียภาษีมาก นั่นเป็นเหตุให้เราอาจต้องมีการทำการเปลี่ยนแปลงประเภทของรายได้เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นการหักค่าใช้จ่ายให้เป็นแบบเหมา ซึ่งทำให้ผู้มีรายได้สูงสามารถหักค่าใช้จ่ายของตนได้มาก ซึ่งเงินได้ที่หักแบบเหมาได้นั้นจะเป็นรายได้ประเภทที่ 40 (3) (5) (6) (7) (8)

การวางแผนภาษีโดยโดยการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษี

การเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีนับได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่คนนิยมที่สุด นั่นเป็นเพราะว่ามันง่ายและสะดวกที่สุด โดยการเพิ่มค่าลดหย่อนจะเป็นตัวช่วยทำให้รายได้สุทธิของเราลดลงจากการใช้สิทธิประโยชน์มในด้านต่าง ๆ เช่น ลงทุนกองทุน LTF การลงกองทุน RMF เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การวางแผนภาษีโดยการเลือกรวมหรือไม่รวมในการเสียภาษีปลายปี

รายได้ที่ได้จากการออมและจากลงทุนที่เมื่อเรารับมานั้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้แล้ว กล่าวคือเป็นเงินที่ได้จากดอกเบี้ย หรือเงินปันผล โดยทั้งสองอย่างนี้นั้น เมื่อผู้จ่ายได้ทำการหักภาษีไว้แล้ว เราจะเรียกมันว่า Final Tax โดยเราสามารถเลือกนำมันไปรวมหรือว่าไม่รวมเป็นรายได้ในการยื่นภาษีกับสรรพากรได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับฐานภาษีของเรา

ขอบคุณข้อมูลจาก

วางแผนภาษีอย่างไร หากรายได้เพิ่มขึ้น | Plan your money (krungsri.com)

You may also like

Leave a Comment