ใคร ๆ ก็อยากให้รัฐใช้ภาษีอย่างคุ้มค่า

by taxlaw
0 comment
รัฐใช้ภาษี

ใคร ๆ ก็อยากให้รัฐใช้ภาษีอย่างคุ้มค่า

อย่างที่เราพอจะทราบกันว่าบทบาทหลักของรัฐใช้ภาษี คือการจัดให้มีสวัสดิการร่วมกัน โดยรัฐบาลเรียกเก็บภาษีเพื่อรวบรวมรายได้ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับโครงการสวัสดิการสาธารณะต่าง ๆ

กรมสรรพากรก็เหมือนกับส่วนอื่น ๆ ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษี ซึ่งไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นเดียวกันในด้านธุรกิจในชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับภาษีและส่งผลกระทบต่อเกือบทุกส่วนในชีวิตของเราอีกด้วย วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

แหล่งรายได้หลักของรัฐคือการจัดเก็บภาษี

ภาษีจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ และไม่ว่าจะทำกิจกรรมในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม รัฐบาลจะต้องรวบรวมรายได้จากภาษีให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายและชำระหนี้เพื่อรักษางบประมาณให้สมดุลมากที่สุด 

อย่างที่เราทราบกันว่าแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลคือการจัดเก็บภาษี ภาษีจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ และไม่ว่าจะทำกิจกรรมในประเทศหรือต่างประเทศ นอกจากการเก็บรายได้จากภาษีการขายแล้ว ธุรกิจยังสามารถชำระเงินแทนการเก็บภาษีเพื่อแลกกับผลประโยชน์พิเศษจากรัฐบาลได้อีกด้วย นอกจากการเก็บรายได้จากภาษีการขายแล้ว ธุรกิจยังสามารถชำระเงินแทนการเก็บภาษีเพื่อแลกกับผลประโยชน์พิเศษจากรัฐบาลได้อีกด้วย รัฐบาลอาจมีข้อเสนอเพื่อจูงใจการลงทุน เช่น อัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลง หรือโดยให้การดูแลเป็นพิเศษสำหรับการนำเข้าและส่งออก เป็นต้น

รัฐบาลเป็นแกนนำด้านสวัสดิการสาธารณะโดยใช้ภาษีจากประชาชนและใช้จ่ายด้านสุขภาพ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และบริการระดับชาติอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลไม่ใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด อาจทำให้สวัสดิการสาธารณะลดลงได้ ฉะนั้นรัฐบาลควรใช้ภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พลเมืองของตน การใช้กฎหมายภาษีเป็นสิ่งจูงใจสำหรับรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนการอนุญาตให้ประชาชนนำสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปในช่วงฤดูภาษี รัฐสามารถบรรลุผลประโยชน์สูงสุดในขณะที่รับผิดชอบในการให้บริการสวัสดิการสาธารณะที่มีคุณภาพ

รัฐเก็บภาษีพลเมืองของตนสำหรับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นที่ดินและน้ำ

รัฐมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้เงินภาษีนี้อย่างเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น การให้บริการสาธารณะที่สำคัญ เช่น การศึกษาและการดูแลสุขภาพซึ่งกฎหมายของแต่ละรัฐอาจแตกต่างกันไปเมื่อพูดถึงวิธีที่พวกเขาสามารถใช้เงินภาษีของตนได้ ดังนั้นจึงมีบางกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง นี่คือจุดที่รัฐต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชน เช่น องค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

มีสาเหตุด้วยกันที่ผู้คนต้องการเห็นการใช้เงินภาษีอย่างชาญฉลาด จากมุมมองส่วนตัว หากคุณเป็นพลเมืองที่กำลังมองหาความยุติธรรม มีแนวโน้มว่าคุณต้องการนำเงินภาษีของคุณไปใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น โครงสร้างพื้นฐานหรือการดูแลสุขภาพ เช่น จังหวัดในภาคใต้ขึ้นชื่อเรื่องทะเลที่มีทิวทัศน์สวยงาม เมื่อพวกเขาเก็บภาษีจากพลเมืองชาวใต้ พวกเขาควรใช้เงินทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ใช่แค่เสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นต้น

You may also like

Leave a Comment