อัตราภาษีมรดกของไทย

by taxlaw
0 comment
มรดกของไทย

อัตราภาษีมรดกของไทย 

วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับอัตราภาษีมรดกของไทย จะเป็นอย่างไรอย่ารีรอช้า ไปดูกันเลย

 เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้มีการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลซึ่งทำให้ประเทศไทยอยู่ในกรอบภาษีเดียวกันกับประเทศอย่างฝรั่งเศสและเยอรมนี วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

อัตราภาษีมรดกในไทยตอนนี้สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน

อัตราภาษีมรดกในองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติที่ 30% โดยไม่มีการยกเว้น อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศในยุโรป ภาษีมรดกจะจ่ายเฉพาะสำหรับที่ดินที่มีมูลค่ามากกว่าจำนวนที่กำหนดเท่านั้น

อัตราการชำระภาษีมรดกประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำภาษีมรดกไปใช้ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกและมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ในประเทศไทย อัตราการจ่ายภาษีมรดกนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งหมายความว่าผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยหรือมีสัญชาติไทยจะถูกเก็บภาษีจากมรดกน้อยลง

ประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านมากมายและต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมากเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้กฎหมายภาษีมรดกของประเทศไทยจึงได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและช่วยในการเก็บรายได้

ภาษีมรดกเป็นหนึ่งในภาษีที่เรียกเก็บจากการโอนความมั่งคั่ง เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดก โดยทั่วไปแล้ว ภาษีมรดกในประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการให้หรือยกทรัพย์สินของคุณให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของคุณ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎซึ่งรวมถึง การให้ทรัพย์สินแก่ผู้ปกครองภายในหนึ่งปีก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิต การให้ทรัพย์สินแก่ทายาทที่ไม่มีดอกเบี้ย และการมอบทรัพย์สินให้เป็นของขวัญเพื่อเป็นการชำระหนี้ทางธุรกิจ

ในประเทศไทย ภาษีที่เรียกเก็บจากมรดกมีสองประเภท ได้แก่ ภาษีมรดกและภาษีมรดกหลังจ่ายโดยผู้รับมรดกในขณะที่คนแรกจ่ายโดยตรงโดยผู้โอน ภาษีมรดกในประเทศไทยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละระดับ 

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีภาษีมรดกต่ำ เป็นสิ่งสำคัญมากที่รัฐบาลไทยจะต้องมีรายได้จากภาษีมรดกสูงเพียงพอ เพื่อให้สามารถให้บริการคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่พลเมืองของตนได้

ในประเทศไทยมีมรดกบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นภาษี ตัวอย่างเช่น มรดกที่คุณได้รับจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของคุณจะไม่ต้องเสียภาษีมรดก นอกจากนี้ยังรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น ที่ดินและทรัพย์สิน ทองและเงิน เป็นต้น

ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยได้ดำเนินการหลายขั้นตอนในการแก้ไขกฎหมายมรดกเพื่อเพิ่มรายได้และให้ความเป็นธรรมแก่พลเมืองทุกคน การแก้ไขดังกล่าวรวมถึงการยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับที่ดินและทรัพย์สิน ตลอดจนการปรับอัตราภาษีสำหรับทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น รถยนต์ ทองคำแท่ง เป็นต้น

You may also like

Leave a Comment