ภาษีมีอะไรบ้าง ที่นักธุรกิจต้องรู้

by taxlaw
0 comment
ภาษีมีอะไรบ้าง

ภาษีมีอะไรบ้าง ที่นักธุรกิจต้องรู้

ภาษีมีอะไรบ้าง เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากสำหรับใครหลายคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการในยุคโควิดแบบนี้ ที่ถึงกับกุมขมับเมื่อเจอเรื่องราวของภาษี สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้คงต้องทำความรู้จักกับภาษีให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะภาษีนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ  ไม่อยากให้เจ้าของธุรกิจที่เก่ง ๆ ต้องมาตกม้าตายกับเรื่องนี้  วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

ประเภทของภาษีที่ต้องชำระอย่างถูกต้อง 5 ประเภท ได้แก่

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีตามกฎหมาย สำหรับภาษีประเภทนี้จะเก็บกับคนทำธุรกิจที่จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบของบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วน หมายความว่ากิจการของเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้อย่างแน่นอน โดยแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีสองแบบ ได้แก่ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภาษีสำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดระบบบัญชี และแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ที่ต้องยื่นภายในสองเดือนหลังรอบบัญชีภาษีครึ่งปีอีกด้วยนั่นเอง

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีนี้ฟังดูเป็นภาษากฎหมาย แต่พูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นภาษีที่ถูกหักไว้ “ล่วงหน้า” หมายความว่า เราสามารถขอคืนภาษีประเภทนี้ได้ โดยกฎหมายกำหนดให้คนที่จ่ายเงินให้กับกิจการของเรา หรือคู่ค้าของเราที่ซื้อของจากเรามีหน้าที่หักภาษีไว้เมื่อมีการจ่าย ซึ่งเป็นไปตามประเภทของเงินได้ และตามอัตราภาษีที่กำหนด

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนี้หลายคนจะรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมาก เพราะการที่เราซื้อของกินของใช้เราก็ต้องจ่ายภาษีประเภทนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว สำหรับคนทำธุรกิจ ภาษีนี้เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากคนทำธุรกิจ หรือให้บริการประเภทต่าง ๆ โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ตาม เห็นแบบต้องไปเช็ครายได้กันสักหน่อยแล้วว่าเกินหรือเปล่า

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

สำหรับภาษีประเภทนี้จะถูกจัดเก็บในธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงตามชื่อ อันได้แก่ กิจการธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ใครที่ไม่ได้ทำกิจการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีประเภทนี้ก็สามารถข้ามไปได้

5. อากรแสตมป์

สำหรับภาษีประเภทอากรแสตมป์นั้นดูเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มาก แต่ก็จัดเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรอีกประเภทหนึ่ง ที่จะเรียกเก็บเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอากรแสตมป์ โดยจะใช้การขีดฆ่าแสดงถึงการใช้แสตมป์ดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดสามารถเข้าไปอ่านแบบเจาะลึกได้ที่เว็บของสรรพากรได้เลย เพราะภาษีชนิดนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควร

เรื่องภาษีนั้นหากเราทำธุรกิจไม่เหมือนกันย่อมมีความแตกต่างกันในเรื่องการชำระภาษี สำหรับความแตกต่างระหว่างภาษีที่เก็บกับธุรกิจที่ขายสินค้า กับธุรกิจทางด้านบริการ นั้นดูผ่าน ๆ เหมือนจะต้องเสียภาษีคล้าย ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงมีรายละเอียดที่แตกต่างมาก ๆ หากใครที่เข้าข่ายที่จำเป็นต้องไปชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ก็อย่าลืมทำความเข้าใจและไปชำระให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับ

You may also like

Leave a Comment