รู้จักกับภาษีมรดกในต่างประเทศ

by taxlaw
0 comment
ภาษีมรดก

ในประอย่างในสหรัฐอเมริกาเอง ภาษีมีสามประเภท: ภาษีของรัฐบาลกลาง ภาษีของแต่ละรัฐ และภาษีมรดก ในบางรัฐ เช่น แคลิฟอร์เนีย ภาษีมรดกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของที่ดินของผู้ถือครอง ซึ่งตัวภาษีมรดกนี้อาจเป็นภาระสำหรับทั้งคนรวยและชนชั้นกลาง อย่างไรก็ตาม ภาษีมรดกมีบทบาทในการช่วยปกป้องชนชั้นล่างจากการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยคนร่ำรวยด้วยเช่นกัน วันนี้ ทางเว็บ กฎหมายภาษี.com จะพาไปทำความรู้จักกับกฎหมายภาษีมรดกที่น่าสนใจในต่างประเทศกัน

ลักษณะเฉพาะของภาษีมรดก

ภาษีมรดกเป็นกฎหมายด้านภาษีที่มีผลต่อการโอนทรัพย์สินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เมื่อภาษีมรดกเป็นภาษีที่ดินซึ่งส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งจะถูกเก็บภาษีเมื่อส่งต่อไปยังทายาทของพวกผู้ตาย โดยรายละเอียดจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและรัฐ บางประเทศไม่มีภาษีมรดกในขณะที่บางประเทศอยู่ในกลุ่มที่เก็บภาษีมรดกสูงที่สุดในโลก 

ลักษณะที่น่าสนใจของภาษีมรดกในประเทศต่าง ๆ

อัตราภาษีมรดกในสหรัฐอเมริกา

ภาษีมรดกของสหรัฐฯ เก็บที่ 40% ของราคาทรัพย์มรดก และจะเพิ่มขึ้นเป็น 45% หากทรัพย์นั้นมีมูลค่ามากกว่า 11 ล้านดอลลาร์ ณ ขณะเวลาที่เจ้าของทรัพย์เสียชีวิต

ลักษณะของภาษีมรดกในสหราชอาณาจักร

ภาษีมรดกถือเป็นภาษีอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่งในสหราชอาณาจักร และคำนวณโดยใช้มูลค่าสูงสุดของสินทรัพย์ ณ เวลาที่เจ้าของทรัพย์เสียชีวิต และด้วยความที่ภาษีมรดกในสหราชอาณาจักรเป็นสาขาวิชาทางด้านกฎหมายที่สำคัญและมีความซับซ้อนสูง ดังนั้น ผู้รับมรดกจึงต้องมีทนายความ หรือนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายมรดกโดยเฉพาะ เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ได้

บทบาทของทนายความด้านภาษีมรดกในสหราชอาณาจักร

ทนายความด้านภาษีมรดกในสหราชอาณาจักร จะต้องมีความเชี่ยวชาญในทุกแง่มุมของกฎหมายภาษีที่เกี่ยวกับการรับมรดก โดยมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การเป็นตัวแทนผู้รับมรดก การให้คำแนะนำในการวางแผนเพื่อรับมรดก รวมถึงการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งในกรณีที่ผู้รับมรดกเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ซึ่งหลาย ๆ คนอาจไม่รู้ด้วยว่าภาษีมรดกคืออะไร อย่างไรก็ตาม เรื่องของภาษีมรดก ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากทั่วทั้งสหราชอาณาจักร ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของทนายความหรือนักกฎหมายในสาขาวิชานี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในสังคมของสหราชอาณาจักร

สรุปภาพรวมของภาษีมรดก

เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายภาษีมรดกมีความซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการทำความเข้าใจ หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ภาษีมรดกคือภาษีที่เรียกเก็บจากส่วนแบ่งของทรัพย์ที่ผู้รับมรดกได้จากผู้ตาย มรดกคือการโอนความมั่งคั่งหรือทรัพย์สินไปยังผู้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยภาษีมรดกประเภทที่มีการจัดเก็บมากที่สุดคือ ภาษีมรดกจากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคำนวนจากมูลค่าของทรัพย์สิน ณ ขณะที่เจ้าของทรัพย์เสียชีวิต

การรับมรดกในประเทศต่าง ๆ รวมถึงเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน อาจส่งผลให้ผู้รับมรดกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ และอัตราการจัดเก็ยภาษีที่แตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเขียนกฎหมาย โดยบางประเทศอาจจะไม่เก็บภาษีมรดกเลยก็ได้

ภาษีมรดกเป็นส่วนสำคัญของระบบภาษีในทุกประเทศ ด้วยเหตุผลที่ว่า บุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งได้รับทรัพย์สินจากผู้ตาย ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่โชคดีกว่าคนอื่น ๆ ก็จะต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีเข้ารัฐบาลด้วย โดยเงินภาษีมรดกที่รัฐบาลเก็บมานั้น จะถูกนำไปใช้พัฒนาในหลาย ๆ ภาคส่วนในทางสาธารณะ เช่น ด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ หรือแม้กระทั่งการป้องกันประเทศ นอกจากนั้น ภาษีมรดกยังทำหน้าที่เป็นกลไกคุ้มครองหนี้เสีย ในกรณีที่ผู้ตายไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในการชำระหนี้เอาไว้ หรือยังคงค้างการชำระหนี้เมื่อเสียชีวิตอีกด้วย

You may also like

Leave a Comment