เมื่อเราจะซื้อรถนำเข้าต้องรู้จักกับภาษีนำเข้ารถยนต์ 

by taxlaw
0 comment
ภาษีนำเข้ารถยนต์ 

เมื่อเราจะซื้อรถนำเข้าต้องรู้จักกับภาษีนำเข้ารถยนต์ 

มาทำความรู้จักกับภาษีนำเข้ารถยนต์ เมื่อใครที่กำลังมองหารถหรูนำเข้าต้องมารู้จักกับภาษีนำเข้ารถยนต์ เพราะต้องเสียภาษีนำเข้าค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 300 และต้องเสียอะไรยังไงบ้าง กฏหมายภาษี จะมาบอกมีวิธีการคำนวณภาษีนำเข้ารถยนต์ ไปดูกันเลย

ภาษีนำเข้ารถยนต์กรมศุลกากรคิดอย่างไร 

ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ภาษีนำเข้ารถยนต์จัดเก็บได้ 108,523 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 8,523 ล้านบาทจากที่ตั้งไว้ เป็นผลจากการจัดเก็บรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่สามารถจัดเก็บได้ 12,816  ล้านบาท โดยเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อปอร์เช่  (Porsche) และเบนท์ลีย์  (Bentley) ที่จัดเก็บได้เพิ่มกว่าปีงบประมาณ 2561  ถึง 102.9% โดยกรมศุลกากร หลักเกณฑ์การประเมินภาษีของรถนำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศตามสเปกของรถแต่ละคันไว้ชัดเจน มีวิธีการคำนวณอย่างละเอียดดังนี้

การคิดภาษีนำเข้ารถยนต์จะคิดจากราคา CIF หรือ Cost + Insurance + Freight คือราคาขายของรถบวกด้วยค่าอากร+ค่าประกันภัย+ค่าขนส่งจากต่างประเทศ มาถึงที่ท่าเรือที่ประเทศไทย ราคา CIF นี้จะถูกกำหนดไว้ในเอกสารการนำเข้าอย่างชัดเจน โดยภาษีที่ต้องจ่ายจะประกอบไปด้วย

อากรขาเข้า เป็นด่านแรกที่ผู้นำเข้าต้องจ่าย ณ ท่าเรือก่อนนำรถออกจากท่าเรือเข้ามาในประเทศ ในอัตรา 80% ของราคา CIF ซึ่งเท่ากับ 80 บาท

ภาษีสรรพสามิต ซึ่งกรมศุลกากรจะเก็บภาษีนี้พร้อมกับอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิตนี้จะถูกเก็บในอัตราต่างกันตั้งแต่ 30-50% ขึ้นอยู่กับความจุกระบอกสูบ หรือขนาดเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี ที่ถูกจัดเก็บในอัตรา 30% ของราคา CIF รวมกับภาษีอากรขาเข้า โดยใช้สูตรการคำนวณการจัดเก็บ ที่เรียกว่า “ฝังใน” คือ = ((100+80)x30%) 1 – (1.1×30%)

ภาษีมหาดไทย ชื่อภาษีมีที่มาจากภาษีที่เก็บได้นี้ถูกนำไปบริหารประเทศโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งภาษีมหาดไทยจะคิดที่อัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต เพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ของราคา CIF+อากรขาเข้า+ภาษีสรรพสามิต+ภาษีมหาดไทย

ตัวอย่างการคำนวณภาษีนำเข้ารถยนต์ ถ้าราคารถยนต์นำเข้าอยู่ที่ 400,000 บาท

ราคาที่รวม CIF = 450,000 (ราคา + ค่าประกันภัย + ค่าขนส่ง)

ภาษีอากรขาเข้า 80% = 360,000

ภาษีสรรพสามิต = ((450,000 + 360,000 x 50%) )/(1 – (1.1×50%) ) = 900,000

ภาษีมหาดไทย 10% = 1,800,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% =126,000

ดังนั้นราคารถ 1,926,000 บาท เท่ากับว่ารถราคา 400,000 บาท ต้องเสียภาษีนำเข้าจำนวน 1,926,000 บาทกันเลยทีเดียว

ขณะที่รถในฝันของคนไทยหลาย ๆ คนยังคงเป็นรถในฝันต่อไป เพราะการได้ซื้อรถนำเข้ามาขับได้ในราคาที่แพงกว่าถึง 3 เท่าเนื่องจากต้องเสียภาษีนำเข้ารถยนต์ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรถนำเข้าแต่ละคันนอกจากราคารถยนต์แล้วยังต้องมีการเสียภาษีต่าง ๆ อีก 4 ขั้นตอนก่อนที่จะถูกผู้นำเข้าบวกค่าดำเนินงานในการนำเข้าและกำไร ลองมาดูว่าการนำเข้ารถยนต์สักหนึ่งคันต้องเสียภาษีอะไรบ้างที่ส่งผลให้รถนำเข้ามีราคาแพงจนเกินเอื้อมของคนจำนวนมาก

You may also like

Leave a Comment