ภาษีที่ดินว่างเปล่า เมื่อปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะเป็นอย่างไร

by taxlaw
0 comment
ภาษีที่ดินว่างเปล่า

ภาษีที่ดินว่างเปล่า เมื่อปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะเป็นอย่างไร

ในปัจจุบันได้มีการปรับอัตราภาษีที่ดินว่างเปล่า ดังนั้นที่ดินที่ปล่อยให้รกร้างไม่มีการใช้ประโยชน์อันใดก็ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะที่ดินที่ปล่อยทิ้งไว้นานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าที่ดินรกร้างว่างเปล่ากับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินว่างเปล่านั้นมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้ กฏหมายภาษี ไปดูกันเลย

ภาษีที่ดินว่างเปล่าต้องจ่ายภาษีต่อปีเท่าไหร่

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยมีเป้าหมายคือ การกระจายการถือครองที่ดินให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่ามีเพดานภาษีได้ไม่เกิน 1.2% ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่จะเรียกเก็บเท่าไหร่ใน แต่ต้องไม่เกินเพดานกำหนดเริ่มต้น และใน 2 ปีแรกในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษีที่ดินว่างเปล่าดังต่อไปนี้

สำหรับภาษีที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แต่จะเพิ่มเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี หมายถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรหรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า

ราคาที่ดิน (บาท) อัตราการจัดเก็บภาษี

ราคา1 – 50 ล้าน 0.3% ล้านละ 3,000 บาท

ราคาตั้งแต่ 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน 0.4% ล้านละ 4,000 บาท

ราคาตั้งแต่ 200 ล้าน แต่ไม่เกิน1,000 ล้าน 0.5% ล้านละ 5,000 บาท

ราคาตั้งแต่ 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน 0.6% ล้านละ 6,000 บาท

ราคาตั้งแต่ 5,000 ล้านขึ้นไป 0.7% ล้านละ 7,000 บาท

แต่อย่างไรแล้วนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ใน 3 ปีแรกของของเรียกเก็บภาษีที่ดินว่างเปล่าและสิ่งปลูกสร้างใหม่ หากผู้เสียภาษีมีภาระที่ต้องจ่ายสูงกว่าที่เคยจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบำรุงท้องที่ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามจำนวนประเมินในปีก่อนหน้าที่กฎหมายนี้บังคับใช้ แล้วเหลือภาระภาษีเท่าไร ให้ชำระส่วนที่เหลือ คือ ปีที่ 1 จ่าย 25% ของจำนวนภาษีที่เหลือ ปีที่ 2 จ่าย 50% ของจำนวนภาษีที่เหลือ ปีที่ 3 จ่าย 75% ของจำนวนภาษีที่เหลือ

เกร็ดน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่ดินว่างเปล่า

การคิดภาษีที่ดินว่างเปล่าแต่ละประเภทจะใช้มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินจากกรมธนารักษ์โดยจะมีการปรับตามรอบบัญชีประเมินงบราคาทุก 4 ปี ดังนั้นยิ่งปล่อยไว้นานภาษีที่ดินว่างเปล่ายิ่งจ่ายแพง หากเราปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเป็นเวลานาน ๆ ก็จะยิ่งทำให้อัตราการชำระภาษีทบตัวสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ 0.3% ทุก ๆ 3 ปี ไปจนถึง 3.0% ที่เป็นเพดานสูงสุด ดังนั้นเรามาดูกันว่าหากปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าซัก 20 ปี ภาษีที่เราเสียไปจะมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ โดยเราจะยังไม่คิดอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเข้ามาเพิ่ม ตัวอย่างดังต่อไปนี้

โจทย์คำถาม ที่ดินราคา 10 ล้านบาท ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างไม่มีการกระทำการหรือทำประโยชน์อันใดกว่า 20 ปี จะเสียภาษีที่ดินรวมทั้งหมดเท่าไหร่ หากไม่นับตัวแปลอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน

คำตอบ ที่ดินจะมีอัตราคิดเริ่มต้นที่ 0.3% สำหรับราคาที่ดินที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก 3 ปี โดยมีเพดานสูงสุดที่ 3.0% ซึ่งระยะเวลา 20 ปี เราจะคิดอัตราภาษีทั้งหมดได้ดังนี้

อัตราภาษีทั้งหมด (20ปี) = (0.3+0.3+0.3)+(0.6+0.6+0.6)+(0.9+0.9+0.9)+(1.2+1.2+1.2)+(1.5+1.5+1.5)+(1.8+1.8+1.8)+(2.1+2.1) = 23.1%

ยอดรวมภาษีทั้งหมด = ราคาที่ดิน x อัตราภาษีทั้งหมด

= 10,000,000 x 23.1% = 2,310,000 บาท

สรุปได้ว่าจำนวนเงินกว่า 2,310,000 บาทที่เราต้องเสียไปโดยไร้ประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้นตลอด 20 ปี ยังไม่รวมถึงอัตราการเติบโตของราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นตลอดทุกปีและอัตราการชำระภาษีที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนแตะเพดานสูงสุดที่ 3% ต่อปี ซึ่งก็จะยิ่งทำให้เราต้องเสียเงินไปกับภาษีที่ดินว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นในทางที่ดีเราอย่าปล่อยให้ที่ดินในมือท่านรกร้างว่างเปล่า ควรนำมันออกมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะทำการเกษตร หรือพานิชยกรรมด้วยตัวท่านเองก็ดี หรือปล่อยเช่าก็ดี อย่างน้อยก็ไม่ต้องสูญเงินจำนวนมากไปโดยเปล่าประโยชน์

You may also like

Leave a Comment