ปลูกพืชชนิดไหนบ้างอัตราการเก็บภาษีที่ดินการเกษตรกับการจ่ายที่ลดลง

by taxlaw
0 comment
ภาษีที่ดินการเกษตร

ปลูกพืชชนิดไหนบ้างอัตราการเก็บภาษีที่ดินการเกษตรกับการจ่ายที่ลดลง

ปี 2565 ภาษีที่ดินการเกษตรและสิ่งปลูกสร้าง กระทรวงการคลังพิจารณาจัดเก็บภาษีดังกล่าวเต็มจำนวนเป็นปีแรก หลังจากที่ปรับลดมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว เนื่องจากการลดภาษีในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นภาระทางการคลัง แต่การจัดเก็บยังคงเก็บอัตราเดิมตามฐานของปี 2563 – 2564 ไปถึงปี 2566 จะมีอัตราการจ่ายภาษีที่ดินการเกษตรอย่างไร กฏหมายภาษี จะพามาดูกันเลย 

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินการเกษตร

ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องเป็นผู้ที่จ่ายภาษีที่ดินการเกษตร

มูลค่าที่ดิน 0 – 75 ล้านบาท อัตรา 0.01% หรือล้านละ 100 บาท

มูลค่าที่ดิน 75 – 100 ล้านบาท อัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท

มูลค่าที่ดิน 100 – 500 ล้านบาท อัตรา 0.05% หรือล้านละ 500 บาท

มูลค่าที่ดิน 500 – 1,000 ล้านบาท อัตรา 0.07% หรือล้านละ 700 บาท

มูลค่าที่ดิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตรา 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท

เมื่อต้องการจ่ายอัตราการเก็บภาษีที่ดินการเกษตรลดลงต้องปลูกพืชชนิดใดบ้าง

หากต้องการลดการจ่ายภาษีที่ดินการเกษตรการได้จากการประกอบการเกษตรที่เป็นการทำไร่ การปลูกผัก การปลูกไม้ผลยืนต้น การปลูกสวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจ แบบสวนเฉพาะหรือการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสมที่มีชนิดพืชซึ่งกำหนดพืช 51 ชนิดดังต่อไปนี้ จะต้องประกอบการเกษตร ให้ได้อัตราขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรม

1. กล้วยหอม 200 ต้น/ไร่

2. กล้วยไข่ 200 ต้น/ไร่

3. กล้วยน้ำว้า 200 ต้น/ไร่

4. กระท้อนเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่ สำหรับพันธุ์ทับทิม 25 ต้น/ไร่ สำหรับพันธุ์ปุยฝ้าย 25 ต้น/ไร่

5. กาแฟ 170 ต้น/ไร่ สำหรับพันธุ์โรบัสต้า 170 ต้น/ไร่ สำหรับพันธุ์อราบิก้า 533 ต้น/ไร่

6. กานพลู 20 ต้น/ไร่ 

7. กระวาน 100 ต้น/ไร่

8. โกโก้ 150-170 ต้น/ไร่

9. ขนุน 25 ต้น/ไร่

10. เงาะ 20 ต้น/ไร่

11. จำปาดะ 25 ต้น/ไร่

12. จันทร์เทศ 25 ต้น/ไร่

13. ชมพู่ 45 ต้น/ไร่

14. ทุเรียน 20 ต้น/ไร่

15. ท้อ 45 ต้น/ไร่

16. น้อยหน่า 170 ต้น/ไร่

17. นุ่น 25 ต้น/ไร่

18. บ๊วย 45 ต้น/ไร่

19. ปาล์มน้ำมัน 22 ต้น/ไร่

20. ฝรั่ง 45 ต้น/ไร่

21. พุทรา 80 ต้น/ไร่

22. แพสชั่นฟรุ๊ต 400 ต้น/ไร่

23. พริกไทย 400 ต้น/ไร่

24. พลู 100 ต้น/ไร่

25. มะม่วง 20 ต้น/ไร่

26. มะพร้าวแก่ 20 ต้น/ไร่

27. มะพร้าวอ่อน 20 ต้น/ไร่ 

28. มะม่วงหิมพานต์ 45 ต้น/ไร่

29. มะละกอแบบยกร่อง 100 ต้น/ไร่ และสำหรับไม่ยกร่อง 175 ต้น/ไร่

30. มะนาว 50 ต้น/ไร่

31. มะปราง 25 ต้น/ไร่

32. มะขามเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่

33. มะขามหวาน 25 ต้น/ไร่

34. มังคุด 16 ต้น/ไร่

35. ยางพารา 80 ต้น/ไร่

36. ลิ้นจี่ 20 ต้น/ไร่

37. ลำไย 20 ต้น/ไร่

38. ละมุด 45 ต้น/ไร่

39. ลางสาด 45 ต้น/ไร่

40. ลองกอง 45 ต้น/ไร่

41. ส้มโอ 45 ต้น/ไร่

42. ส้มโอเกลี้ยง 45 ต้น/ไร่

43. ส้มตรา 45 ต้น/ไร่

44. ส้มเขียวหวาน 45 ต้น/ไร่

45. ส้มจุก 45 ต้น/ไร่

46. สตรอเบอรี่ 10,000 ต้น/ไร่

47. สาลี่ 45 ต้น/ไร่

48. สะตอ 25 ต้น/ไร่

49. หน่อไม้ไผ่ตง 25 ต้น/ไร่

50. หมาก (ยกร่อง) 100-170 ต้น/ไร่

51. พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 100 ต้น/ไร่

ทั้งนี้เป็นพืชที่สามารถปลูกเพื่อได้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราการจ่ายภาษีที่ดินการเกษตร และที่สำคัญยังช่วยสร้างรายได้จากผลผลิตอีกหนึ่งทางนั่นเอง

You may also like

Leave a Comment