ภาษีคนโสดเป็นอย่างไร

by taxlaw
0 comment

ภาษีคนโสดเป็นอย่างไร

ภาษีคนโสด

บทความนี้จะพามารู้จักกับภาษีคนโสด เพราะในประเทศไทยยังมีคนโสดอยู่มากเช่นกัน ด้วยวิถีชีวิตรูปแบบใหม่กับความคิดที่แตกต่างจากอดีต ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้คนโสดมากขึ้น ดังนั้น กฏหมายภาษี จะพามารู้จักกับภาษีคนโสดกันเถอะ

การยื่นภาษีภาษีคนโสด

ภาษีคนโสดสำหรับทุกคนที่มีงาน หากมีรายได้เท่าไรถึงต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนที่มีงานทำและเป็นผู้มีรายได้ ปลายปีก็ต้องยื่นภาษีเงินได้เช่นเดียวกัน ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นมาดูการกำหนดว่าต้องมีรายได้เท่าไหร่ และต้องยื่นภาษีแบบไหน ดังนี้

– มนุษย์เงินเดือน ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท หรือรายได้ทั้งปีมากกว่า 120,000 บาท ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91

– มนุษย์เงินเดือนและมีรายได้อย่างอื่น ตัวอย่างเช่น ขายของออนไลน์ เปิดร้านอาหาร มีบ้านหรือคอนโดให้เช่า เป็นต้น เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท หรือรายได้ทั้งปีมากกว่า 60,000 บาท ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90

– ผู้ที่มีงานอิสระและอื่น ๆ เช่น YouTuber ขายของออนไลน์ เปิดร้านกาแฟ มีบ้านหรือคอนโดให้เช่า เป็นต้น เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท หรือมีรายได้ทั้งปีมากกว่า 60,000 บาท ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90

สิทธิการลดหย่อนภาษีคนโสด

1. สิทธิการลดหย่อนภาษีคนโสดสำหรับส่วนตัวและครอบครัว ได้แก่ ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 60,000 บาท, ค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ตัวเอง คนละ 30,000 บาท, ค่าอุปการะคนพิการหรือคนทุพพลภาพ 60,000 บาท

2. สิทธิประกันสุขภาพและประกันชีวิต ได้แก่ ประกันสังคมตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท, ประกันสุขภาพตัวเองตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อรวมกับประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท, ประกันชีวิตทั่วไปตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท, ประกันชีวิตแบบบำนาญตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท, ประกันสุขภาพพ่อแม่ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

3. สิทธิการลดหย่อนภาษีคนโสดจากการออมและลงทุน ได้แก่ เงิน กบข., เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท, กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท, กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) สูงสุด 30% ของเงินได้  แต่ไม่เกิน 200,000 บาท, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สูงสุด 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

4. สิทธิสินเชื่อและการกู้เงิน ดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม เพื่อการมีที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

5. สิทธิการลดหย่อนภาษีคนโสดจากเงินบริจาค ได้แก่ เพื่อการศึกษา, การกีฬา, การพัฒนาสังคม, โรงพยาบาลรัฐ 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน, พรรคการเมืองตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท, เงินบริจาคทั่วไปตามที่บริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

ส่วนการลดหย่อนภาษีคนโสดที่ไม่มีสิทธิ ได้แก่ ค่าลดหย่อนภาษีคู่สมรส, ฝากครรภ์และคลอดบุตรและการเลี้ยงบุตร

You may also like

Leave a Comment