ความแตกต่างระหว่างการเป็นทนายความด้านภาษีกับการเป็นทนายความ

by taxlaw
0 comment
ทนายความด้านภาษี

ความแตกต่างระหว่างการเป็นทนายความด้านภาษีกับการเป็นทนายความ

  คำถามที่พบบ่อยที่สุดที่เราได้รับคือ “การเป็นทนายความด้านภาษีและการเป็นทนายความแตกต่างกันอย่างไร?”

  การเป็นทนายความกับการเป็นทนายความด้านภาษีนั้นแตกต่างกันมาก ความจริง คือแม้ว่าทั้งสองอาชีพจะมีความพิเศษเฉพาะของตนเอง แต่ก็ไม่เหมือนกัน ทนายความด้านภาษีต้องรู้ถึงความซับซ้อนของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนของประเทศต่าง ๆ เพื่อแนะนำลูกค้าว่าพวกเขาควรจะจ่ายภาษีใด ๆ เลยสำหรับผลกำไรที่เกิดจากการทำธุรกรรมนอกประเทศหรือไม่ เขามักจะได้รับคำแนะนำให้ติดต่อทนายความเฉพาะในประเทศเมื่อต้องจัดการกับเรื่องเช่นนี้ เพื่อที่เขาจะได้รับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เขาต้องการทราบเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเขา คำแนะนำเดียวกันนี้ใช้ได้กับทนายความด้านภาษีอย่างเท่าเทียมกันเมื่อพูดถึงสิ่งที่เขา

  ส่วนทนายความ คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องพิจารณาคดี คุณเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับกฎหมายและงานของคุณ บางครั้ง คุณอาจถูกเรียกให้ดำเนินคดีต่อหน้าผู้พิพากษา

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th

ทนายความด้านภาษี

ทนายความด้านภาษีคือทนายความที่ทำงานให้กับบริษัทและรับผิดชอบในการจัดการภาษี ในทางกลับกัน ทนายความด้านภาษีคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและมีส่วนร่วมในคดีในศาล และทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้คำแนะนำด้านภาษี พวกเขามักเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในสาขาของตน

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.italthailawfirm.com

เราไม่ควรเขียนว่าเราเป็นทั้งทนายความและทนายความด้านภาษี มีความแตกต่างมากมาย ความแตกต่างหลักประการหนึ่งคือ การให้คำแนะนำด้านกฎหมาย อีกประการหนึ่งสำหรับการให้คำแนะนำด้านกฎหมายเป็นกรณีไป ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือทนายความสามารถช่วยใครบางคนให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือการจ้างงานของตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

เราไม่ควรสับสนคำถามเหล่านี้กับคำถามอื่น ๆ ในหน้านี้ เนื่องจากมีความแตกต่างกันในแง่ของเนื้อหาและขอบเขต คำถามเหล่านี้ครอบคลุมพื้นฐานทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจความหมายของการเป็นทนายความหรือทนายความโดยทั่วไป การเป็นทนายความด้านภาษีเป็นเรื่องพิเศษ มันเป็นงานหนัก ดังนั้นจึงไม่ใช่อาชีพที่คุณสามารถรับและเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ คุณต้องเป็นทนายความก่อนจึงจะสามารถเป็นทนายความด้านภาษีได้ การเป็นสำนักงานกฎหมายก็เป็นงานหนักเช่นกัน วิธีที่มีโครงสร้างทำให้พวกเขาทำงานเหมือนบริษัทเก่าที่มีแผนกและความรับผิดชอบมากมายไม่เหมือนโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ ดังนั้นการเป็นสำนักงานกฎหมายจึงต้องการความรู้บางอย่างเกี่ยวกับสายงานนั้น แม้ว่าจะมีวิธีต่าง ๆ ให้คุณติดต่อกับสาขานั้น ๆ (เช่น ทำงานในสำนักงานเดียวกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมกฎหมายในบริษัทใหญ่ ๆ แห่งหนึ่ง) เช่นเดียวกับการเป็นนักบัญชี ประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพย์สินและกฎหมายภาษีก็มีความแตกต่างกัน

You may also like

Leave a Comment