รัฐใดจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยที่สุด

by taxlaw
0 comment
จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รัฐใดจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยที่สุด

ภาษีระดับรัฐเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดระดับจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่าย รัฐที่จ่ายภาษีรายได้แรงงานน้อยที่สุดเรียกว่า “เขตอำนาจศาลที่เป็นมิตรกับภาษี” ไม่ต้องสงสัยเลย การจ่ายภาษีไม่ใช่เรื่องสนุก แต่รัฐต้องให้บริการและแหล่งรายได้แก่พลเมืองของตน ในส่วนนี้เราจะพูดถึงว่ารัฐใดจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้อยที่สุดในโลกตามรายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดยมูลนิธิภาษี

รายงานนี้ใช้วิธีการที่เรียกว่า “รายได้ส่วนเพิ่มสะสม” (CMR) ซึ่งกำหนดภาษีที่ค้างชำระโดยผู้เสียภาษีแต่ละคนตามรายได้ทั้งหมดของเขา ในการคำนวณรายได้สมทบ ให้สันนิษฐานว่ารัฐบาลเก็บรายได้ที่ต้องเสียภาษีจากผู้เสียภาษีทั้งหมดแล้วนำมารวมกันเป็นรายบุคคลเพื่อกำหนดว่าค่าภาษีรวมของบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไรหากแต่ไม่มีกรมธรรม์ภาษีของรัฐแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ไม่มีเงินสมทบประกันสังคม ไม่มีเงินช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหนึ่งในภาษีที่สำคัญที่สุดที่บุคคลต้องจ่ายในแต่ละปี 

ภาษีส่งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเกือบทุกด้านอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอินเดียคือ 11% รายได้ที่ต้องเสียภาษีอยู่ที่ประมาณ Rs.29,000 ต่อปี ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 15 แสนรูปีต่อปีจ่ายเพียง 10% เป็นต้นไป จนกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 15 แสนรูปีจะจ่ายภาษี 20% และผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 5 แสนรูปีจ่ายภาษี 35% (หากเป็น มีรายได้มากกว่า 5 แสนรูปี)

ภาระภาษีของพลเมืองของประเทศนั้นพิจารณาจากรายได้ส่วนบุคคล สามารถแสดงเป็นภาษีเงินได้ซึ่งจ่ายโดยพลเมืองแต่ละคนในประเทศนั้น ๆ ภาษีที่จ่ายโดยพลเมืองของประเทศหนึ่ง ๆ มักจะแตกต่างกันมาก แต่ก็มีบางอย่างที่สังเกตได้ ตัวอย่างเช่น ประเทศส่วนใหญ่มีแนวคิดเรื่องสวัสดิการและประกันสังคมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งนำไปสู่การมีอัตราภาษีที่คล้ายคลึงกันในทุกประเทศ หลายคนยังคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องรายได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่ว่าจะเก็บภาษีที่ 15%, 25% หรือ 35% อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศที่ยังไม่มีรูปแบบการเก็บภาษีสำหรับรายได้ส่วนบุคคลหรืออัตราที่ต่ำกว่าที่กล่าวไว้ข้างต้น ความคลาดเคลื่อนระหว่างมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานส่วนบุคคลทำให้เกิด “การเก็บภาษีของรัฐ” 

สาเหตุหลักที่ทำให้ระดับการเก็บภาษีสูงในหลายประเทศก็คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอสำหรับคนงานที่จะประหยัดเงิน โดยอัตราภาษีเงินได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 35% ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จ่ายภาษีเงินได้เฉพาะประเทศ นี่เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างความมั่งคั่งเพียงพอที่จะจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สูง

You may also like

Leave a Comment