คู่สมรสเสียภาษี มีเทคนิคอย่างไรให้ประหยัดและถูกกฎหมาย

by taxlaw
0 comment
คู่สมรสเสียภาษี

คู่สมรสเสียภาษี มีเทคนิคอย่างไรให้ประหยัดและถูกกฎหมาย

รู้ไหมว่าการเสียภาษีไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นคนโลดหรือคนที่แต่งงานแล้วเท่านั้น ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็แต่ล้วนเสียภาษีด้วยกันทั้งนั้น แต่ที่กฏหมายภาษี จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเรื่องของคู่สมรสกับการเสียภาษีอย่างไรให้ประหยัดและถูกต้อง ซึ่งทางกฎหมายได้เปิดให้คู่สมรสที่ได้มีการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ได้มีการจ่ายภาษีด้วยกัน 2 แบบ คือ

แบบรวมเงินได้แล้วนำไปคำนวณภาษี

ก็คือการเอาเงินได้สุทธิของทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยามารวมกัน จากนั้นจึงเอาไปคำนวณตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด

แบบแยกภาษีไปคำนวณภาษีของแต่ละคน

ก็คือการเอาเงินสุทธิของฝ่ายสามีและภรรยาแยกกัน แล้วนำไปคำนวณตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนดทั้งการเสียภาษีแบบรวมเงินได้แล้วนำไปคำนวณภาษี และแบบแยกภาษีไปคำนวณภาษีของแต่ละคน ต่างเป็นวิธีการที่คู่สมรสใช้ในการเสียภาษี เราจะมาดูว่าแบบไหนนั้นจะช่วยลดภาระภาษีได้มากกว่ากัน

ตัวอย่างต่อไปนี้

นายหล่อแต่งงานกับนางสวย เมื่อถึงกำหนดเวลาจ่ายภาษีประจำปีปรากฏว่านายหล่อมีเงินได้สุทธิจำนวน 400,000 บาท ส่วนนางสวยมีเงินได้สุทธิจำนวน 200,000 บาท สามีภรรยาคู่นี้ควรจะจ่ายเงินแบบใดถึงจะลดภาระภาษีได้มากกว่า

สำหรับแบบทั้งสองคนเลือกที่จะจ่ายแบบรวมเงินได้แล้วนำไปคำนวณภาษี 

  1. จะสามารถคำนวณภาษีของทั้งคู่ได้ดังต่อไปนี้ เงินได้สุทธิของนายเอและนางบีรวมกัน คือ 400,000+200,000 = 600,000 บาท เมื่อนำไปคิดตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะได้ดังนี้

0 – 150,000 บาท ได้รับการยกเว้น

150,001 – 500,000 บาท คิดร้อยละ 10 มี = 35,000 บาท

500,001 – 1,000,000 บาท คิดร้อยละ 20 = 20,000 บาท

รวมต้องเสียภาษีเป็นเงิน   =  55,000 บาท

สำหรับแบบการแยกภาษีไปคำนวณภาษีของแต่ละคน 

  1. จะสามารถคำนวณภาษีได้ดังต่อไปนี้

นายหล่อมีเงินได้สุทธิ 400,000 บาท จะต้องเสียภาษีดังนี้

0 – 150,000 บาท ได้รับการยกเว้น

150,001 – 500,000 บาท คิดร้อยละ 10 มี = 25,000 บาท

รวมนายหล่อต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

นางสวยมีเงินได้สุทธิ 200,000 บาทจะต้องเสียภาษีดังนี้

0 – 150,000 บาท ได้รับกายกเว้น

150,001 – 500,000 บาท คิดร้อยละ 10 มี = 5,000 บาท

รวมนางสวยต้องเสียภาษีเป็นเงินจำนวน =  5,000 บาท

เงินภาษีทั้งหมดที่นายหล่อและนางสวยต้องเสียในปีภาษีนี้ก็คือ 25,000 + 5,000 บาท = 30,000 บาท

“ดังนั้นขอสรุปได้ว่าหากเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ให้เลือกชำระภาษีวิธีเสียภาษีแบบการแยกภาษีไปคำนวณภาษีของแต่ละคน จะช่วยลดการเสียภาษีได้เป็นจำนวนมาก”

You may also like

Leave a Comment