ทำไมเราต้องมีการเสียภาษีด้วย

by taxlaw
0 comment
การเสียภาษี

ทำไมเราต้องมีการเสียภาษีด้วย

การเสียภาษีนั้น มีความสำคัญมากสำหรับทุกประเทศ แต่ละประเทศมีเงินส่วนใหญ่ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศหรือจ่ายเงินเพื่อการทำงานของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้มากที่สุด ผู้ที่ต้องเสียภาษีมักจะเป็นผู้มีรายได้ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ประเทศไทยก็ได้ออกกฎหมายภาษีอากรเช่นกัน ดังนั้นสำหรับทุกคนที่มีหน้าที่เสียภาษีควรถูกกฎหมาย วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

เหตุผลที่เราต้องเสียภาษี

ภาษีถูกกำหนดโดยรัฐบาลของทุกประเทศสำหรับพลเมืองทุกคน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สุขอนามัย การทำบัตรทอง การศึกษา การสร้างอาคารหรือห้องเรียนสำหรับโรงเรียน การคมนาคมขนส่ง มีส่วนสนับสนุนในการก่อสร้างรถไฟฟ้า ถนน อุโมงค์ จ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ ครู ฯลฯ หรือเพื่อรักษาความสงบภายในประเทศ รวมถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประปา อาคารราชการ เสาไฟฟ้า ไฟถนน เป็นต้น หากประเทศใดหรือใครที่ชอบหลบเลี่ยงการเสียภาษี รัฐบาลเองก็ไม่สามารถหาเงินมาพัฒนาประเทศได้ และนี่จะเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมประเทศถึงพัฒนาช้าหรือมักมีปัญหา ในหลายประเทศมีคนรวยที่สุด แต่ก็มีคนที่จนที่สุดด้วยเช่นกัน ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของผู้คนในสงครามกลางเมืองในสงครามกลางเมืองตกต่ำลงและอื่น ๆ อีกมากมายจากการไม่สามารถเก็บภาษีจากพลเมืองของประเทศได้ตามที่ควร

หากเราไม่เสียภาษี จะเป็นอย่างไร

โดยปกติ ไม่ว่าคุณจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์รายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม คุณต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามปกติ เพื่อให้รัฐบาลรู้ว่าคุณจริงใจ และไม่เลี่ยงการเสียภาษีแน่นอน แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้ารายได้ต่อปีน้อยกว่า 50,000 บาท ก็ไม่ต้องยื่น ระยะเวลายื่นภาษีอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี ปัจจุบันสามารถยื่นภาษีได้ทางเว็บไซต์ ทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคุณลืมหรือตั้งใจจะไม่ยื่นภาษีโดยไม่ได้ตั้งใจ มีบทลงโทษในกรณีดังกล่าว ดังนี้

– ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีไม่ได้ทำการยื่นแบบการเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด

– โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน และเสียเพิ่ม 5% ต่อเดือนจนกว่าจะเสีย หากว่าไม่ย่อมเสียภาษี

– หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการยื่นภาษีขาดจะต้องเสียเพิ่มและถูกปรับอีก 1 หรือ 2 เท่าตัว

– ตั้งใจแสดงหลักฐานเท็จมีโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับ 2,000 – 200,000 บาท

โดยเกณฑ์ที่กำหนดว่าเราต้องเสียภาษีหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับ รายได้ในปีภาษีว่ามีเท่าไหร่ เราเป็นผู้อยู่อาศัยตามความหมายในทางกฎหมายหรือไม่ และเรามีหมายเลขผู้เสียภาษี หรือไม่ นั่นเอง

ที่มา https://www.impots-dz.org/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81/

ทำไมเราต้องเสียภาษี

You may also like

Leave a Comment