ข้อดีของการจ่ายภาษี

by taxlaw
0 comment
การจ่ายภาษี

ข้อดีของการจ่ายภาษี

เราอาจจะมองว่าการจ่ายภาษีอาจจะดูเป็นเรื่องที่โหดร้าย จนเรามองภาษีในด้านอคติจนกลายเป็นว่าเราจะต่อต้านภาษีมากเกินไป แต่จริง ๆแล้วภาษีนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์ให้ประชาชนอย่างเราทั้งสิ้น กฏหมายภาษี จะมาดูกันว่าเงินที่เราจ่ายภาษีนั้นเกิดข้อดีอะไรบ้าง ไปอ่านกันเลยค่ะ

ข้อดีของการจ่ายภาษี

1. ช่วยพัฒนาประเทศ

อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเงินภาษีทั้งหมดที่ประชาชนได้จ่ายภาษีไปนั้น จะถูกนำไปพัฒนาประเทศชาติในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคมนาคม การศึกษา การทหาร การสาธารณูปโภค และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ล้วนจะกลับมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอีกทีหนึ่ง ถ้าหากจะมองกันให้ดีจะเห็นว่าเรามีส่วนช่วยพัฒนาประเทศของเราไปด้วย

2. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานและคนใกล้ชิด

สิ่งแรกราต้องยอมรับกันว่าเรื่องการเสียภาษี ยังมีผู้คนอีกมากที่ไม่รู้ว่าตนเองต้องเสียภาษีหรือไม่ก็รู้แล้วแต่ไม่ยอมเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามการที่เราได้แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียภาษี ย่อมจะทำให้คนเหล่านั้นตระหนักถึงความสำคัญของการเสียภาษีมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังถือว่าเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานและคนใกล้ชิดให้เห็นถึงความสำคัญของการเสียภาษีอีกด้วย

3. ทำให้รู้จักเคารพกฎหมาย

การจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สามารถแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในกฎหมาย ยอมรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เคารพสังคมประชาธิปไตยได้กำหนดขึ้น เชื่อว่าจากส่วนลึก ๆ ในใจเราแล้วย่อมภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติของเรา

4. ฝึกรู้จักช่วยเหลือสังคมและมีจิตสาธารณะ

การจ่ายภาษีเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยกระจายรายได้จากคนรวยมาช่วยคนจน ทำให้พื้นที่ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐมากยิ่งขึ้น หากว่าผู้เสียภาษีทั้งหลายตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ ย่อมจะทำให้เป็นผู้ที่รู้จักช่วยเหลือสังคม ฝึกให้ตนเองรู้จักให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสยิ่งกว่า หากเราคิดเช่นนี้แล้วย่อมจะทำให้เห็นว่านอกจากจะได้ช่วยพัฒนาประเทศแล้ว ยังเป็นการฝึกให้ตนเองมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันอีกด้วย

5. ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าต้องจ่ายภาษีย้อนหลัง

หลายคนที่หลบเลี่ยงภาษีแต่สุดท้ายเมื่อทางกรมสรรพากรตรวจเจอจึงต้องจ่ายเงินภาษีรวมทั้งค่าปรับต่าง ๆ ย้อนหลังเป็นจำนวนมาก ทำให้ถึงกับหน้ามืดเลยทีเดียว หากว่าเราจัดการจ่ายภาษีให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ทีแรก ก็ไม่ต้องมากังวลว่าจะถูกสั่งให้จ่ายภาษีย้อนหลังเป็นเงินก้อนโตอีก

“ประโยชน์ของการจ่ายภาษียังมีอยู่อีกมากมาย จากขั้นต้นที่ได้กล่าวมาเป็นเพียงการยกตัวอย่างมาเท่านั้น เพื่อหวังว่าจะทำให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายมาตระหนักการจ่ายภาษีกันมากขึ้น เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเรา”

You may also like

Leave a Comment