การจัดเก็บภาษีคืออะไร? 

by taxlaw
0 comment
การจัดเก็บภาษี

การจัดเก็บภาษี

  ระบบภาษีเป็นระบบภาษีที่สำคัญและซับซ้อนซึ่งใช้กับประเทศส่วนใหญ่ สาระสำคัญของการจัดเก็บภาษีรวมถึงจำนวนและแหล่งที่มาของรายได้ อัตราภาษี การยกเว้น และการหักลดหย่อน การเก็บภาษีเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา มันส่งผลต่อทุกอย่างตั้งแต่ความเพลิดเพลินในชีวิตไปจนถึงรายได้ที่เราได้รับ หากไม่มีภาษี เราไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยเงินในบัญชีธนาคารของเรา หรือจ่ายค่าที่อยู่อาศัยหรือค่าอาหารได้ เราสามารถจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้หรือซื้อทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถยนต์ หรือหุ้นด้วยเงินที่หักออกจากเงินเดือนหรือเงินปันผลของบริษัทที่เราทำงาน เมื่อคุณเป็นพนักงานของบริษัท เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าคุณจ่ายส่วนแบ่งภาษีและภาษีอื่น ๆ (รายได้หรือกำไรจากการลงทุน) ที่นายจ้างของคุณเรียกเก็บ วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

  รัฐบาลของบางประเทศได้พัฒนาระบบการเก็บภาษีที่มุ่งหมายที่จะนำเงินเข้าคลังของประเทศมากขึ้น ภาษีเป็นเงินที่ทุกคนบริจาคให้กับคลังแห่งชาติ ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นอาจมีสิทธิได้รับสถานะทางภาษีที่แตกต่างกันก็ตาม สิ่งนี้เรียกว่าการเก็บภาษีหรือภาษีเงินได้ หากคุณเป็นคนอังกฤษ รัฐบาลจะรับส่วนแบ่งจากการคำนวณว่ามีคนจ่ายภาษีเท่าไร แล้วจึงให้เงินจำนวนนี้คืนแก่ผู้ที่จ่ายไป สิ่งนี้เรียกว่าภาษีเงินได้เพราะมันขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณ   จำนวนเงินที่คุณทำจากสิ่งต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างและเงินเดือนมากกว่าสิ่งอื่นที่คุณทำเพื่อความสนุกสนาน

ผลตอบแทนเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  เงินสมทบประกันแห่งชาติ  เงินสมทบภาษีเงินได้แหล่งที่มาและหักจากเงินเดือนของคุณ

การจัดเก็บภาษีคือการเก็บภาษีจากพลเมืองของประเทศ 

เรียกอีกอย่างว่าภาษีเงินได้การจัดเก็บภาษียังหมายถึงการจัดเก็บภาษีโดยรัฐบาลและการบริหารภาษีดังกล่าวโดยสถาบันต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาล บริษัท และบุคคล นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการจัดเก็บและการกระจายภาษีเงินได้ตามกฎหมายของประเทศ คำนี้บางครั้งใช้เป็นคำอุทานเมื่ออธิบายปัญหาเฉพาะ

แนวคิดที่ว่า “ภาษี” หรือ “รายได้” มีความแตกต่างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่เริ่มมีความโดดเด่นมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 19 ระบบการจัดเก็บภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับสถานที่และวิธีการเก็บภาษี เช่น ผ่านการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยตรงหรือวิธีการอื่น ๆ บางประเทศกำหนดอัตราคงที่สำหรับรายได้ทั้งหมด เช่น ภาษีเงินได้

https://scontent.fbkk2-8.fna.fbcdn.net

  การเก็บภาษีเป็นเรื่องอาจทำให้หลายคนสับสน นี่เป็นเพราะการแพร่กระจายของแนวคิดและกฎหมายที่แตกต่างกันซึ่งแตกต่างกัน แต่ถ้าคุณมองในภาพรวม จะเห็นได้ชัดว่าการเก็บภาษีเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา

  เราไม่ควรสับสนในการเก็บภาษีกับค่าธรรมเนียมของรัฐบาลและค่าปรับ ซึ่งมักกล่าวถึงสลับกัน ภาษีเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษี ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีระบบภาษีที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครขาดทุนเนื่องจากความผิดพลาดหรือพลาดการชำระเงินขณะจ่ายภาษี เมื่อมีคนเผชิญกับคำถามว่าการเก็บภาษีคืออะไร สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คืออธิบาย สิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณตอบคำถาม แต่ยังให้เวลาคุณมากขึ้นในการคิดเกี่ยวกับวิธีเขียนคำจำกัดความที่ดีของการเก็บภาษี

คำจำกัดความที่พบบ่อยที่สุดคือ: “การเก็บภาษีเป็นการบังคับให้จ่ายเงินโดยบุคคลหนึ่งหรือรัฐบาลไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (โดยปกติสำหรับบริการสาธารณะ เช่น ถนน น้ำ ฯลฯ)” คำจำกัดความข้างต้นค่อนข้างมาตรฐานและไม่ชัด สิ่งนี้ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม

คำจำกัดความนี้ต้องการคำอธิบายที่ละเอียดกว่านี้ “ภาษีจะถูกรวบรวมจากธุรกิจและบุคคลทั้งหมดเพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งถนน น้ำ และไฟฟ้า” 

You may also like

Leave a Comment