ภาษีจากการขายที่ดินเป็นอย่างไร

by taxlaw
0 comment
การขายที่ดิน

ภาษีจากการขายที่ดินเป็นอย่างไร

ปัจจุบันที่ดินทุกที่มีราคาการขยับปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ สำหรับเรื่องของภาษีที่ดินเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ต้องรู้ เช่น ภาษีจากการขายที่ดินเป็นอย่างไร จากความต้องการที่ดินมากขึ้นไม่ว่านักลงทุนรายใหญ่ที่มองหาที่ดินผืนงามมาปรับปรุงทำโครงการบ้าน คอนโดหรือนักลงทุนรายย่อยหาซื้อที่ดินเพื่อการเก็งกำไรจากการซื้อ ขายหรือปล่อยเช่า สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของภาษีที่ดิน จะเป็นอย่างไร ไปอ่านกันเลยค่ะ วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

ขายที่ดินต้องมีการเสียภาษีอะไรบ้าง 

มาดูกันว่าสำหรับการขายที่ดิน 1 ครั้ง จะต้องเตรียมเงินเพื่อเสียภาษีอะไรบ้าง

1. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน คิดที่อัตรา 2% จากราคาประเมินที่ดินหรือราคาขายที่ดิน จาก 2 ราคานี้ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดมีมูลค่ามากกว่ากัน สำหรับราคาประเมินที่ดินจะมีการประเมินทุก ๆ 4 ปี โดยกรมธนารักษ์ 

2. ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ดินที่จะขายเป็นมรดกที่ได้รับมาหรือมีคนให้โดยเสน่หา สามารถนำไปหักค่าใช้จ่าย 50% ของเงินได้ แต่ถ้าที่ดินไม่ได้รับจากมรดกหรือมีผู้มอบให้โดยเสน่หา สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง โดยแนบหลักฐานประกอบหรือเลือกหักค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่เราถือครองที่ดินได้สูงถึง 10 ปี

3. ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ เมื่อเราขายที่ดินเราจะต้องเสียภาษีตัวใดตัวหนึ่ง ความแตกต่างของทั้งสองตัวนี้คือ เราจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หากว่าที่ดินที่เราขายเป็นที่ดินการค้าหรือหากำไร โดยจะเสียในอัตรา 3.3% ของราคาประเมินหรือราคาขาย ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงกว่ากัน แต่อากรแสตมป์จะเสียเพียงแค่ 0.03% ของราคาประเมินที่ดิน หากที่ดินที่เราจะขายเข้าเกณฑ์ว่าเป็นทางการค้าหรือหากำไรเมื่อไรก็เสียแค่ภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะจ่ายเพียงแค่ค่าอากรแสตมป์

  1. สำหรับเงินที่ได้จากการขายที่ดินต้องยื่นภาษี ภ... 90 หรือไม่

ข้อนี้มีข้อยกเว้นคือ กรณีที่เราขายที่ดินที่เราได้รับมาไม่ใช่ที่ดินเพื่อทำการค้าหรือหากำไร มีการเสียภาษี ณ ที่จ่าย ที่สำนักงานของกรมที่ดินแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก จะไม่ถือว่าคุณทำผิดกฎหมาย แต่ถ้าในกรณีที่ดินนั้นที่ได้มาจากการมุ่งเน้นทางการค้าหรือหากำไรจะไม่สามารถใช้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กรมที่ดินเป็นภาษีสุดท้ายได้ จะต้องนำเงินส่วนนี้มายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในรอบถัดไปด้วย ไม่อย่างนั้นจะถือว่ามีโทษตามกฎหมาย

สุดท้ายแล้วเจ้าของที่ดินหรือนักลงทุน สิ่งที่เราต้องหมั่นตรวจสอบบ่อย ๆ เสมอ ๆ คือข้อมูลข่าวสารในเรื่องของนโยบายภาษี เพราะในแต่ละปีก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง โดยเราสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินเพิ่มเติมได้จาก กรมที่ดิน หรือ www.dol.go.th ได้เลยค่ะ

You may also like

Leave a Comment