กฎหมายภาษีคืออะไร?

by taxlaw
0 comment
กฎหมายภาษี

กฎหมายภาษีคืออะไร?

  กฎหมายภาษีเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดแม้กระทั่งกับคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
กฎหมายภาษีเป็นสาขากฎหมายที่ซับซ้อนมาก และรัฐต่าง ๆ ก็มีกฎหมายภาษีที่แตกต่างกัน มีทั้งทนายความ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กฎหมายภาษีเขียนไว้ในหนังสือชื่อ “เดอะโค้ด” ของรัฐสภา ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของรัฐสภาในการออกกฎหมายภาษีใหม่ หนังสือเล่มนี้รวมถึงข้อบังคับของรัฐบาลกลางว่าด้วยภาษีและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่บังคับใช้กับพื้นที่ของคุณ กฎหมายเหล่านี้ไม่คงที่ รัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกัน ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดคือระบบภาษีที่เรียกว่า “โรบินฮูด” ซึ่งในรูปแบบเดิมได้รับการออกแบบเพื่อลดอัตราภาษีสำหรับบริษัทที่ดำเนินงานในประเทศที่มีภาษีเงินได้สูงจากรายได้ที่ได้รับในต่างประเทศแต่ไม่ได้จ่ายที่นั่นและเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่ามาก มากกว่ารายได้เดียวกันที่ได้รับในประเทศเดียวกันนั้น อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ได้ถูกยกเลิกโดยรัฐบาลส่วนใหญ่แล้ว เนื่องจากระบบนี้ถูกมองว่าสร้างความสับสนและไม่ยุติธรรมต่อผู้เสียภาษี เนื่องจากการจัดการเรื่องภาษีโดยตรงผ่านการสื่อสารโดยตรงกับสถาบันการเงินกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น จึงมีการใช้ “นโยบาย” ขึ้น วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

กฎหมายเป็นเรื่องที่ซับซ้อน มันอาจจะง่ายหรือซับซ้อนมากและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ทั้งหมดนี้ทำให้กฎหมายภาษีเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญมากที่จะต้องกล่าวถึงเป็นลายลักษณ์อักษร มีสองวิธีหลักในการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ คือ

1) ศัพท์แสงทางกฎหมายหรือการพูดทางกฎหมาย: เราแนะนำผู้อ่านให้ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางกฎหมาย และวิธีการใช้คำเหล่านี้ตามลำดับในด้านการเขียนต่าง ๆ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังสิ่งนี้

2) ข้อเท็จจริง: ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด เราอาจใช้ตัวเลข ตาราง กราฟ ฯลฯ  ผู้คนมักชอบข้อเท็จจริงมากกว่าศัพท์แสงเมื่ออธิบาย

ระบบภาษีของประเทศมีหลายประเภทและกฎเกณฑ์ 

  กฎหมายภาษีคือชุดของกฎหมายที่ควบคุมวิธีการเก็บภาษีของบริษัทโดยรัฐบาล ระบบภาษีของประเทศมีหลายประเภทและกฎเกณฑ์ ได้แก่

1. ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้จากการจ้างงาน กำไรจากการขายและดอกเบี้ย ค่าภาคหลวง ฯลฯ

2. ภาษีนิติบุคคล ภาษีจากกำไรของบริษัท เช่น ภาษีนิติบุคคลสำหรับการขายหรือโอนไปยังบริษัทอื่น และรายได้ที่จัดสรรเพื่อการลงทุน

3. ภาษีผลได้จากทุน  ภาษีกำไรจากการขาย การให้ หรือการจำหน่ายทรัพย์สินทางธุรกิจ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ  ในกรณีขาดทุนจากการขายหรือโอนให้บริษัทอื่น ขาดทุนนี้จะได้รับอนุญาตให้ส่งต่อเป็นกำไรจากการขาย ในปีต่อ ๆ ไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการลงทุนซึ่งโดยปกติคือสิบปี การสูญเสียเหล่านี้สามารถส่งต่อได้จนถึงครั้งต่อไปเท่านั้น

กฎหมายภาษีเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและมีกฎหมายที่แตกต่างกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงหายาก นอกจากนี้ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีจะช่วยคุณได้หลายอย่าง! สิ่งแรกที่คุณสามารถทำได้คือการได้รับประสบการณ์การทำงานด้านภาษี วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีคือการอ่านหนังสือในหัวข้อนี้ อีกวิธีที่ดีในการรับความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีคือการเยี่ยมชมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือโดยการศึกษาหลักสูตรออนไลน์ที่ครอบคลุมหัวข้อนี้ ส่วนที่สองของการพัฒนาในฐานะมืออาชีพจะใช้ประโยชน์จากบริการมากมายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บภาษี ดังนั้น หากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณและหารายได้เสริม คุณสามารถเริ่มใช้บริการเหล่านี้ได้เลยทันที

You may also like

Leave a Comment