รถโรงเรียนกับความปลอดภัยที่ห้ามละเลย

by taxlaw
0 comment
รถโรงเรียน

รถโรงเรียนกับความปลอดภัยที่ห้ามละเลย

รถโรงเรียนคือ รถบรรทุกคนที่ทางโรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน และเหมารวมถึง รถที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นำไปใช้ในการรับส่งนักเรียนเพื่อการศึกษาตามปกติ ซึ่งรถโรงเรียนจะมีลักษณะเป็นรถที่มีทางขึ้น-ลงด้านข้าง ตัวรถมีสีเหลืองคาดดำ หรือเป็นรถตู้ รถหกล้อก็มี เหล่านี้ถูกนำมาใช้รับส่งนักเรียนในทุก ๆ วัน ทั้งนี้ด้านกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยของการขับขี่รถโรงเรียนก็ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดควบคู่ไปด้วย เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการนั้นก็คือนักเรียนตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ ด้วย โดยมีกฎหมายกำหนดควบคุมการใช้รถโรงเรียน วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดูดังต่อไปนี้

มาตรฐานกฎหมายด้านความปลอดภัยของรถโรงเรียน

1. อนุญาตให้รถที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 12 คน ทั้งรถสองแถวและรถตู้มาใช้เป็นรถรับ-ส่งนักเรียนได้ โดยมีการรับรองจากทางโรงเรียน และต้องได้มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

2. รถโรงเรียนต้องมีการจัดที่นั่งยึดมั่นแข็งแรง ไม่มีพื้นที่สำหรับยืนในห้องโดยสาร ถ้าเป็นรถสองแถวต้องมีประตูที่กั้น และถ้าเป็นรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของรถ

3. รถโรงเรียนต้องผ่านการรับรองจากสถานศึกษาและรถต้องผ่านการตรวจสภาพ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดในเขตพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งได้ครั้งละ 1 ภาคเรียน

4. มีเครื่องจำเป็นยามเกิด กรณีฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ดับเพลง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น

5. ผู้ขับขี่ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะและไม่เคยมีประวัติเสียหายจากการขับรถ

7. ซึ่งหากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด สามารถสั่งเพิกถอนหนังสือขออนุญาตใช้รถทันที อีกทั้งยังไม่สามารถขออนุญาตได้อีกจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 1 ปี

รถโรงเรียนสิ่งที่ไม่ต้องทำ ไม่ต้องมีหรือไม่ได้กำหนดไว้

1. เครื่องมือปฐมพยาบาลประจำรถ

2. พนักงานขับรถ/ควบคุมดูแลนักเรียน ต้องอบรมตามเกณฑ์ศึกษาธิการ/ขนส่ง/ตำรวจกำหนด

3. ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เดิมได้กำหนดว่า ต้องเป็นครูหรือบุคคล แต่ระเบียบใหม่ ตัดคำว่าครู ออกไป

รถโรงเรียนข้อกำหนดที่ต้องทำเพิ่ม/มีเพิ่ม

1. ต้องขับรถด้วยความปลอดภัย

2. ต้องให้นักเรียนขึ้นนั่งประจำที่ให้พร้อมก่อนออกเคลื่อน

3. ต้องกำกับดูแลให้นักเรียนรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งเพื่อป้องกันอันตรายในขณะโดยสาร ตามกฎหมายว่าด้วยกาขนส่งทางบกทางบกที่ครอบคลุกถึงรถโรงเรียน

4. ต้องไม่ขับรถในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์สิน 

5. เข้ารับการอบรมตามที่โรงเรียนหรือผู้ดำเนินกิจการรถโรงเรียนนั้นอย่างเคร่งครัว

ทั้งนี้การขับขี่รถยนต์โดยเฉพาะรถโรงเรียนที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของเหล่าเด็กนักเรียน จะต้องใช้ความรับผิดชอบทั้งกับตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน พร้อมกับปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินบทท้องถนนของเราทุกคน ล็อตโต้สด888 เว็บแทงหวยและคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดของปี 2022

You may also like

Leave a Comment