ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

by taxlaw
0 comment
ภาษีธุรกิจ

ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เรียกได้ว่าเป็นภาษีชนิดหนึ่งที่มีการเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยภาษีชนิดนี้จะจัดเก็บจากเจ้าของธุรกิจบางประเภทเท่านั้น ซึ่งภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเป็นภาษีที่จะต้องนำมาจ่าย ณ กรมสรรพากร ในปัจจุบันเราสามารถยื่นเอกสารได้ที่กรมสรรพากรหรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ขึ้นอยู่กับทางที่เราสะดวก ทั้งนี้ บุคคลจะต้องทำการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะให้ถูกต้องตามกำหนดเพื่อที่จะได้ไม่เสียค่าปรับ วันนี้ กฏหมายภาษี จะพามาดู

ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นคิดอย่างไร

คุณรู้หรือไม่ว่าภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นคิดอย่างไร? คนที่กำลังวางแผนการโอนที่ดินซึ่งจะต้องมีการจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะและคนอยากจะคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเองไว้แบบคร่าว ๆ เพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายสามารถคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเองได้ โดยภาษีธุรกิจเฉพาะจะคิดอัตราอยู่ที่ 3.3 % ของราคาที่ขายจริงหรือจะคิดจากราคาตามการประเมินที่ไม่ใช่ราคาตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะมีสิทธิ์ในการได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าวในกรณีที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกินหนึ่งปีที่ได้รับโอนมาเป็นบ้าน ที่ดินที่ถูกเวนคืน และเป็นการขายบ้านหรือที่ดินที่ได้รับจากมรดก โดยเราจะเห็นว่าจะมีข้อยกเว้นในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหลากหลายประการ เราจึงต้องเช็คเสียก่อนว่าตนเองจะได้รับข้อยกเว้นเหล่านั้นหรือเปล่า

ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นมีไว้สำหรับใคร

ผู้ประกอบการธุรกิจทุกคนที่ไม่ประสงค์ที่จะถูกเรียกเก็บภาษีหรือค่าปรับภายหลังที่ต้องการทำการเสียภาษีอย่างถูกต้องเหล่านี้ควรจะทราบว่าตนเองนั้นต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือเปล่า วันนี้เรามาดูกันว่าธุรกิจประเภทใดบ้างที่ต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ

1.ธุรกิจธนาคาร ในที่นี้จะรวมถึงธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยอัตราการเสียภาษีนั้นจะอยู่ที่ร้อยละ 3

2.ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน หรือที่อยู่อาศัยแบบต่าง ๆ โดยจะคิดภาษีจากรายรับก่อนที่นำมาหักจากรายจ่าย โดยจะต้องเสียภาษีร้อยละ 0.1

3.ธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์คืนจากตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคิดจากกำไรที่ได้ก่อนนำมาหักค่าใช้จ่าย โดยอัตราการจ่ายภาษีนั้นจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 

4.ธุรกิจที่ผู้ซื้อกับผู้ขายจะต้องตกลงโอนทรัพย์สิน โดยจะคิดจากดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยจะมีอัตราการจ่ายภาษีอยู่ที่ -3.0

ในการจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นไม่ได้เป็นเพียงภาษีที่จะถูกเรียกเก็บมาจากผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ เท่านั้น บุคคลทั่วไปที่ได้มีการทำการโอนกรรมสิทธิ์โดยการขายที่ดิน บ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะต้องมีการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย เรียกได้ว่าบุคคลที่มีหน้าที่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการธุรกิจเท่านั้น บุคคลธรรมดาทั่วไปก็จะต้องเสียภาษีด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไรเรามาสรุปให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายๆ | Station Account (station-account.com)

You may also like

Leave a Comment