ประเภทของภาษี ส่วนกลางสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

by taxlaw
0 comment
ธุรกิจขนาดเล็ก

ประเภทของภาษี ส่วนกลางสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

  ในบทความนี้ กฏหมายภาษี จะพูดถึงภาษี ส่วนกลางของรัฐบาลประเภทต่าง ๆ ที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องจ่าย เราจะหารือถึงวิธีการที่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถลดภาระภาษี ส่วนกลางของตนและยังคงทำกำไรได้

ธุรกิจขนาดเล็กควรตระหนักว่าการหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐบาลกลางกำลังลดลง โดยลดลงจาก 7.8% เป็น 6.2% ในปี 2018 และ 4.9% ในปี 2019 ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องจ่ายน้อยลงเมื่อได้รับเช็ค แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งนี้มีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าสุทธิของคุณในฐานะผู้ประกอบการ และอาจส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจของคุณมีความสับสนมากมายว่าภาษี ส่วนกลางของรัฐบาลมีผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจอย่างไร เรามาดูแนวคิดด้านภาษีที่ใหญ่ที่สุดและดูว่าแนวคิดเหล่านี้หมายถึงอะไร ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับภาษี ส่วนกลางเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยคุณจัดการการเงินของธุรกิจ ส่วนนี้จะครอบคลุมภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางและภาษีเงินเดือน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นเรื่องปกติมากในธุรกิจ ส่วนนี้จะครอบคลุมถึงการหักดอกเบี้ยที่จ่ายจากเงินที่ยืมมาและกำไรจากการขายเมื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางธุรกิจ

ภาษี ส่วนกลางหัก ณ ที่จ่ายของรัฐบาลสองประเภท

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรัฐบาลกลางสำหรับค่าจ้างและเงินเดือน

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับดอกเบี้ยและเงินปันผล

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นหนึ่งในภาษี ส่วนกลางที่สำคัญที่สุด มันถูกกำหนดโดยประเทศที่คุณทำธุรกิจ คุณจ่ายภาษีสำหรับรายได้และผลกำไรของบริษัทของคุณ แต่ไม่ต้องเสียภาษีในทรัพย์สินบางส่วนของคุณ ตัวอย่าง ได้แก่ รายได้ค่าเช่า ค่าสิทธิหรือมรดก ซึ่งหมายความว่าหากคุณเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว คุณไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเหมือนพนักงานทั่วไป เช่นเดียวกับ LLCs ห้างหุ้นส่วนและ S-corporations เมื่อพูดถึงธุรกิจขนาดเล็ก ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นปัญหาใหญ่เพราะพวกเขาไม่ได้จ่ายภาษีสำหรับรายได้ทั้งหมดของพวกเขาในคราวเดียวเสมอไป (เช่น พวกเขาอาจจะจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้า 20% เมื่อพวกเขาควรจะจ่ายเพียง 10% ). สิ่งนี้ทำให้พวกเขาต้องทนทุกข์จากต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการชำระเงินจำนวนมาก เช่น การชำระค่าเช่า การซื้อจำนวนมาก หรือการหักเงินเดือน ธุรกิจขนาดเล็กมักต้องเผชิญกับอัตราภาษี ส่วนกลางที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ธุรกิจขนาดเล็กอาจมีพนักงานไม่เพียงพอหรือมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องจ่ายเงินในอัตราที่ต่ำกว่าสำหรับรายได้ของธุรกิจเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ภาษี ส่วนกลางบางส่วนสามารถชำระได้โดยธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ต่าง ๆ กับธุรกิจขนาดเล็กประเภทอื่น ภายใต้ระบบปัจจุบัน ธุรกิจขนาดเล็กจะจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรัฐบาลกลาง (FAT) ตามรายรับรวมจากผลิตภัณฑ์ที่ขายให้กับลูกค้าในปีที่กำหนด คำนวณเป็น 25% ของยอดขายสุทธิที่ต้องเสียภาษีหักด้วยค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น

You may also like

Leave a Comment