ทางเข้าบ้านจัดสรรกับกฎหมายที่ควรรู้

by taxlaw
0 comment
ทางเข้าบ้านจัดสรร

ทางเข้าบ้านจัดสรรกับกฎหมายที่ควรรู้

ทางเข้าบ้านจัดสรรกับกฎหมายที่ควรรู้ ในทางกฎหมายมีข้อกำหนดไว้ว่าถนนทางเข้าบ้านจัดสรรแต่ละโครงการควรมีขนาดความกว้างและความยาวเท่าไหร่ ดังนั้นกฏหมายภาษี เราจะพามารู้จักว่ากฎหมายทางเข้าบ้านจัดสรรนั้นควรจะเป็นอย่างไร จะพามาดูกันเลย

ถนนทางเข้าบ้านจัดสรรตามกฎหมายแล้วต้องกว้างเท่าไหร่

มีข้อกำหนดการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 ได้ระบุไว้ว่า ระบบและมาตรฐานของถนนและทางเท้า ด้านหน้าของที่ดินแต่ละแปลง ต้องมีความกว้างของหน้าที่ดินที่ติดถนนสำหรับใช้เป็นทางเข้าบ้านจัดสรรไม่ต่ำกว่า 4 เมตร โดยมีขนาดความกว้างของถนน ดังนี้

 1. ถนนทางเข้าบ้านจัดสรร ที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน 100 แปลง หรือไม่เกิน 20 ไร่ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ำกว่า 8 เมตร ความกว้างของผิวจราจร 6 เมตร และจัดทำทางเท้ายกระดับ
 2. ถนนทางเข้าบ้านจัดสรร ที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน 300 แปลง หรือไม่เกิน 50 ไร่ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ำกว่า 12 เมตร ความกว้างของผิวจราจร 9 เมตร และทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร
 3. ถนนทางเข้าบ้านจัดสรร ที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 300 แปลงขึ้นไป หรือมากกว่า 50 ไร่ขึ้นไป ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ำกว่า 16 เมตร มีความกว้างของผิวจราจร 12 เมตร และทางเท้าข้างละ 2 เมตร
 4. ถนนทางเข้าบ้านจัดสรร ที่ดินแปลงย่อยประเภทที่ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ำกว่า 16 เมตร มีความกว้างของผิวจราจร 12 เมตร และทางเท้าข้างละ 2 เมตร และมีรัศมีการเลี้ยวโค้งที่ทางเลี้ยวหรือทางแยกไม่ต่ำกว่า 12 เมตร
 1. ถนนทางเข้าบ้านจัดสรรที่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน หรือทางสาธารณประโยชน์ ต้องมีความกว้างของผิวจราจรและทางเท้าไม่น้อยกว่าเกณฑ์กำหนด
 2. ในกรณีที่ที่ดินแปลงย่อยมีหน้าแปลงที่ดินติดต่อกับเขตห้ามปลูกสร้างอาคารริมทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงแผ่นดิน ให้ปรับปรุงเขตทางนั้นเป็นผิวจราจร โดยให้เชื่อมเป็นส่วนเดียวกับผิวจราจรของทางหลวง
 3. ถนนทางเข้าบ้านจัดสรรแต่ละสายให้มีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ง ไม่เกิน 300 เมตร และไม่ควรให้เป็นแนวตรงยาวเกินกว่า 600 เมตร ต้องจัดให้มีที่กลับรถทุกระยะ 100 เมตร
 4. จัดให้มีที่จอดรถระหว่างผิวจราจรกับทางเท้ากว้าง 2.50 เมตร ในบริเวณตลอดความยาวด้านหน้าที่ดินแปลงย่อยประเภทอาคารพาณิชย์, ตลอดความยาวทุกด้านที่ติดถนนของที่ดินแปลงใหญ่, ตลอดความยาว 2 ฝั่งถนน เป็นระยะทางข้างละ 50 เมตร นับจากปากทางเข้าออกของโครงการที่บรรจบ กับทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงท้องถิ่นที่มีความกว้างของเขตทาง ตั้งแต่ 30 เมตรขึ้นไป
 1. ถนนสายประธานหรือสายหลัก ที่ต้องรับปริมาณการจราจรมาก ต้องมีความลาดชัน และทางเลี้ยวของผิวการจราจรที่สะดวกต่อการขับขี่อย่างปลอดภัย ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดต้องไม่เกิน 7 ส่วนต่อทางราบ 100 ส่วน ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบต้องไม่เป็นมุมแหลมเล็กกว่า 60 องศา กรณีทางเลี้ยวที่ห่างกันน้อยกว่า 37 เมตร ต้องเป็นมุมป้านไม่ต่ำกว่า 120 องศา
 2. ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ำกว่า 12 เมตร จะต้องปาดมุมถนนให้กว้างขึ้นอีกไม่ต่ำกว่าด้านละ 1 เมตร
 3. ถนนที่ตัดผ่านลำรางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งกว้างกว่า 3 เมตรขึ้นไป จะต้องทำเป็นสะพาน ถ้าลำรางสาธารณะประโยชน์กว้างต่ำกว่า 3 เมตรจัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 4. ที่กลับรถ ต้องจัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
 • เมื่อเป็นวงเวียน ต้องมีรัศมีความโค้งวัดถึงกึ่งกลางถนนไม่ต่ำกว่า 6 เมตร และผิวจราจรต้องกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
 • เมื่อเป็นรูปแบบตัว T ต้องมีความยาวสุทธิของไหล่ตัวที ด้านละไม่ต่ำกว่า 5 เมตร ทั้ง 2 ด้าน และผิวจราจรต้องกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
 • เมื่อเป็นรูปแบบตัว L ต้องมีความยาวสุทธิของขาแต่ละด้านไม่ตำ่กว่า 5 เมตร และผิวจราจรต้องกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
 • เมื่อเป็นรูปแบบตัว Y ต้องมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย ด้านละไม่ต่ำกว่า 5 เมตร ผิวจราจรต้องกว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร มุมตัววายต้องไม่ตำ่กว่า 120 องศา

ถนนที่ใช้เป็นถนนเดินรถทางเดียวในบริเวณการจัดสรรที่ดิน หรือใช้สำหรับเป็นทางเข้าบ้านจัดสรร ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน

สนับสนุนโดย huaysod เว็บแทงหวยออนไลน์อัตราการจ่ายหวยสูงที่สุด 2566

You may also like

Leave a Comment