การฟ้องหย่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

by taxlaw
0 comment
การฟ้องหย่า

การฟ้องหย่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การฟ้องหย่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร บทความนี้จะมาบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการอย่างละเอียด กฏหมายภาษี จะพามาดูกันเลย

เหตุของการฟ้องหย่ามี 10 ประการอะไรบ้าง

1. สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้

2. สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร

3. สามีหรือภริยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาณ

4. สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี

5. สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี

6.สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร

7. สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิตกจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้

8. สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ

9. สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้

10. สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล

ขั้นตอนการเริ่มต้นการฟ้องหย่า

สำหรับการเริ่มต้นของการฟ้องร้องคดีหย่า สิ่งแรกต้องพบกับทนายความ ปรึกษากับทนายความ เพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับทนายความฟัง ว่าสาเหตุที่คุณต้องการจากกับคู่สมรสนั้นเป็นเหตุเพราะอะไร ต่อมาคือข้อมูลที่ต้องเตรียมมาให้ทนายความ เพื่อทนายความจะวินิจฉัยรูปคดีและให้คำปรึกษากับคุณได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงโดยละเอียด อาจจะมีเอกสารดังนี้ ประวัติส่วนตัวของทั้งตัวคุณและคู่สมรส, เริ่มรู้จักคบหากับคู่สมรสตั้งแต่เมื่อไหร่, มีบุตรด้วยกันไหม, ใครเป็นคนเลี้ยงดูบุตร และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร, จดทะเบียนสมรสกันเมื่อไหร่, อยู่กินกันมาที่ไหนบ้าง และปัจจุบันอยู่กินด้วยกันไหม, มีทรัพย์สินสมรสด้วยกันหรือไม่, สาเหตุที่จะฟ้องหย่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เล่าแบบละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

เอกสารที่ต้องเตรียมให้ทนายความเพื่อการฟ้องหย่า

1. ใบสำคัญการสมรส

2. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของลูกทุกคน

3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทั้งของสามีภรรยาและบุตร กรณีมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล

4. ทะเบียนบ้าน สามีภรรยาและบุตรพักอาศัยอยู่ด้วยกัน

5. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตหนังสือเดินทางของตนเองและคู่สมรส

6. หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่จะฟ้องหย่า

7. หลักฐานเกี่ยวกับสินสมรส

8. หลักฐานเกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์

การฟ้องหย่าต้องมีพยานบุคคลด้วยไหม

การฟ้องหย่าจะต้องใช้พยานบุคคลประกอบด้วยหรือไม่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

1. กรณีพยานหลักฐานที่เป็นพยานเอกสารหรือพยานวัตถุยังไม่ชัดเจน

2. กรณีพยานหลักฐานที่เป็นพยานเอกสารหรือพยานวัตถุชัดเจนแล้ว

You may also like

Leave a Comment