กฎหมายเพื่อนบ้านที่ควรรู้เกี่ยวกับปัญหาเพื่อนบ้าน

by taxlaw
0 comment
กฎหมายเพื่อนบ้าน

กฎหมายเพื่อนบ้านที่ควรรู้เกี่ยวกับปัญหาเพื่อนบ้าน

ปัญหาเพื่อนบ้านและกฎหมายเพื่อนบ้านอะไรบ้างที่คุณเคยพบหรือรู้จัก ทางออกของปัญหานั้นง่ายมากถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฏหมายภาษี จะพามารู้จักกับทางออกของปัญหาที่หลาย ๆ คนอาจพบเจออยู่บ่อย ๆ ทั้ง 5 ประเด็นนี้กันค่ะ 

ปัญหาเพื่อนบ้านที่ต้องใช้กฎหมายเพื่อนบ้านสุดฮิตมีอะไรบ้าง

1. ปัญหาเพื่อนบ้าน ส่วนของต้นไม้รุกล้ำที่ดิน

รากไม้ หากรากที่รุกล้ำทำให้เกิดปัญหาต่อโครงสร้าง เจ้าของบ้านสามารถตัดเองได้โดยไม่ต้องแจ้งเพื่อนบ้านได้

กิ่งไม้ ก่อนตัดต้องแจ้งให้เพื่อนบ้านตัดส่วนที่รุกล้ำออกก่อน หากแจ้งแล้วยังไม่ดำเนินการใด ๆ สามารถตัดส่วนที่รุกล้ำเองได้ และเมื่อตัดแล้วกิ่งไม้ยังเป็นสิทธิของเจ้าของต้นไม้ 

ต้นไม้ หากลำต้นอยู่ตรงแนวเขตให้ถือเป็นสิทธิของเจ้าของที่ดินทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นเมื่อตัดต้นไม้แล้ว เนื้อไม้หรือดอกผลเป็นของทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ดอกหรือผล หากยังไม่ร่วงหล่นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแต่หากร่วงหล่นลงมาในที่ดินแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่ถูกรุกล้ำแต่ต้องเป็นการร่วงหล่นตามธรรมชาติเท่านั้น 

2. ปัญหาเพื่อนบ้านจอดรถกีดขวาง

จอดรถกีดขวางทางเข้า – ออกหน้าบ้าน มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 55 (6) เป็นปัญหาเพื่อนบ้านความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ กฎหมายเพื่อนบ้านคือต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 ) โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้สามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีได้

3. ปัญหาเพื่อนบ้านเรื่องสัตว์เลี้ยง

สร้างอันตราย เช่น สัตว์ไปวิ่งตัดหน้ารถจนเกิดอุบัติเหตุหรือไล่กัด โทษคือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สร้างความเสียหาย เช่น กัดทรัพย์สินของคนอื่นได้รับความเสียหาย ออกไปขับถ่ายในที่สาธารณะหรือในเขตบ้านคนอื่น เจ้าของสัตว์ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่เสียหาย

สร้างความเสียหาย เช่น สุนัขเห่าหอนตอนดึก เจ้าของไม่ทำความสะอาดจนส่งกลิ่นรบกวนมีโทษคือปรับไม่เกิน 5,000 บาท

4. ปัญหาเพื่อนบ้านส่งเสียงดัง

หากเพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวน เช่น เปิดเพลงเสียงดัง ตั้งวงดื่มสุรา เสียงดังเอะอะโวยวายหรือทะเลาะวิวาทกัน ปัญหาเพื่อนบ้านนี้จะมีความผิดกฎหมายเพื่อนบ้านคือ ส่งเสียงหรือทำให้เกิดเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันสมควร โทษปรับสูงสุด 1,000 บาท และก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ โทษปรับสูงสุด 5,000 บาท 

ถ้าเป็นการกระทำในที่สาธารณะหรือต่อหน้าคนจำนวนมาก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

จากปัญหาเพื่อนบ้านข้างต้น ถ้าเราได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านเกินสมควร กฎหมายเพื่อนบ้านได้คุ้มครองรับรองสิทธิของเราไว้ทั้งกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา แต่ทั้งนี้ในการอยู่ร่วมกันก็ควรถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่คำนึงถึงแต่ตัวเองมากจนเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จะดีที่สุดค่ะ

You may also like

Leave a Comment