ข้อควรรู้ กฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน

by taxlaw
0 comment
กฎหมายสุนัข

ข้อควรรู้ กฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน

บทความนี้ กฏหมายภาษี จะมานำเสนอกฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับกฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน เพราะในปัจจุบันกฎหมายมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นอย่างมาก ดังนั้นสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ย่อมต้องมีกฎและระเบียบต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน หากเมื่อไหร่สัตว์เลี้ยงของเราได้ไปการกระทำ ไม่ว่าจะก่อความเสียหาย สร้างความรำคาญ หรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย เจ้าของนั้นสามารถต้องโทษได้เช่นกัน ดังข้อความด้านล่างนี้

ข้อควรรู้ของกฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน เจ้าของอาจต้องโทษ

ในมุมมองคนรักสัตว์ที่มองดูว่าน่ารัก แต่ตราบใดที่ความซุกซนไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่น เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนรักสัตว์คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบข้าง ไม่ให้กระทบกระเทือนเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเห่าหอนเวลากลางคืน ไม่ปล่อยสุนัขไล่เห่าไล่กัดคนเดิน หรือปล่อยให้เขาออกไปขับถ่ายในที่สาธารณะ โดยไม่เก็บทำความสะอาด รวมถึงการพาสัตว์เลี้ยงไปในที่ห้ามเข้า เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ศูนย์การค้า เป็นต้น

1. กฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน : หากสัตว์เลี้ยงไปสร้างอันตราย เช่น สุนัขไล่กัด สัตว์ไปวิ่งตัดหน้ารถจนเกิดอุบัติเหตุ

จะเข้ากฎหมายอาญามาตรา 377 ที่บอกไว้ว่า ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2. กฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน : หากสัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหาย เช่น ออกไปขับถ่ายในที่สาธารณะหรือในเขตบ้านคนอื่น กัดทรัพย์สินของคนอื่นได้รับความเสียหาย เป็นต้น

จะเข้ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ที่บอกไว้ว่า ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์ หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องต้องโทษโดยการใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหาย เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น

3. กฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน : สัตว์เลี้ยงสร้างความรบกวน รำคาญ เช่น สุนัขเห่าหอนตอนดึก รบกวนการนอนหลับของเพื่อนบ้าน หรือเจ้าของไม่ทำความสะอาดจนส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน

จะเข้ากฎหมายอาญามาตรา 397 ที่บอกไว้ว่า ผู้ใดกระทำการใด ๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอาย เดือดร้อน รำคาญ ต้องโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ทั้งหมดที่ต้องการการเอาใจใส่ เพราะฉะนั้นหากต้องการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ไม่ควรปล่อยหรือละเลย ควรจะต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยให้ดี รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่น เมื่อไหร่ที่สัตว์เลี้ยงของเราไปรบกวนผู้อื่น เรานั้นควรมีพื้นที่ในการดูแลอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น คอนโด ก็ต้องควรเลี้ยงบนคอนโดที่เขาอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เท่านั้น ขนาดและจำนวนก็ต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมของสัตว์ด้วยเช่นกัน หากคอนโดไหนห้ามเลี้ยงสัตว์ก็ควรงด เพื่อไม่ให้มีการผิดใจกับเพื่อนบ้านนั่นเอง

สนับสนุนโดย LOTTOSOD888 มีครบ จบในเว็บเดียว

You may also like

Leave a Comment