กฎหมายรถป้ายแดง ที่ผู้ขับขี่ต้องเรียนรู้

by taxlaw
0 comment
กฎหมายรถป้ายแดง

กฎหมายรถป้ายแดง ที่ผู้ขับขี่ต้องเรียนรู้

กฎหมายรถป้ายแดง ที่ผู้ขับขี่ต้องเรียนรู้ ใครที่เพิ่งออกรถใหม่ มีรถป้ายแดง ก่อนอื่นนั้นควรศึกษากฎหมายสำหรับการใช้รถด้วย เนื่องจากรถป้ายนี้เป็นป้ายทะเบียนชั่วคราวที่ใช้ตอนซื้อรถใหม่ เพื่อที่จะรอเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเป็นสีขาว เมื่อไม่ทำตามกฎหมายอาจจะมีโทษได้ ดังนั้นบทความนี้มีคำตอบมาให้ กฏหมายภาษี จะพามาดูกันเลย

กฎหมายรถป้ายแดงที่ผู้ขับขี่ต้องรู้

รถป้ายแดง คือ รถยนต์ที่ได้ติดตั้งป้ายทะเบียนสีแดง เป็นรถยนต์ที่ออกจากศูนย์ให้บริการรถ และยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างสมบูรณ์ อยู่ในระหว่างรอเปลี่ยนทะเบียนรถเป็นสีขาว ดังนั้นจึงมีข้อจำกัด ดังนี้

  1. การใช้รถป้ายแดงไม่เกิน 30 วัน กฎหมายที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องรู้ รถจะมีระยะเวลาในการติดตั้ง เป็นแบบชั่วคราว และใช้งานได้ไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่ออกรถใหม่ โดยระยะทางใช้งานต้องไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร หากใช้งานเกินวันที่กำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายรถป้ายแดง ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติรถยนต์ปี พ.ศ. 2552 ที่จะมีโทษปรับเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
  1. การพกสมุดคู่มือประจำรถไว้เสมอ เพราะรถใหม่ป้ายแดงมักจะถูกเพ่งเล็งจากด่านตรวจบ่อย ๆ ดังนั้นผู้ขับขี่ต้องควรพกสมุดคู่มือประจำรถติดไว้ในรถ เพื่อแสดงบันทึกรายละเอียดของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ขับ ยี่ห้อรถ หมายเลขตัวรถ/เครื่องยนต์ของรถ ระยะเวลาการใช้รถ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่จะแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
  2. การห้ามใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืน เพราะรถป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เท่านั้น และบางครั้งก็อนุโลมได้ถึง 20.00 น. เนื่องจากรถอาจทำให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนไม่สามารถเห็นทะเบียนรถได้ชัดเจน ที่อาจจะเสี่ยงกรณีชนแล้วหนี รถถูกโจรกรรม และสามารถนำไปใช้ผิดกฎหมายได้ง่าย และกรณีที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนต้องมีความผิดและและมีโทษ สุดท้ายถ้ามีเหตุจำเป็นต้องใช้รถป้ายแดง ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อนทุกครั้งด้วยการจดลงในสมุดบันทึก และให้นายทะเบียนเซ็นรับรอง
  1. การห้ามขับรถป้ายแดงข้ามเขต เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า ห้ามขับขี่รถป้ายแดงข้ามเขตเด็ดขาด คือ ต้องใช้งานได้เฉพาะเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้าย เช่น ทะเบียนรถกรุงเทพฯ สามารถขับได้แค่ในเขตกรุงเทพเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นต้องขับข้ามเขต ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และมีหลักฐานเซ็นยืนยันตามกฎหมาย สำหรับผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดโทษปรับ 
  2. การห้ามนำป้ายแดงปลอมไปติดรถ การใช้ป้ายแดงปลอมที่โฆษณาขายในสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำป้ายปลอมขึ้นเองนั้น คือการใช้เอกสารทางราชการปลอมตามกฎหมายอาญา มีโทษถึงขั้นจำคุกและ ดังนั้นวิธีสังเกตป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก ตัวแผ่นป้ายต้องมีตัวอักษรย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา และลายน้ำ ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ

You may also like

Leave a Comment