กฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นอย่างไร

by taxlaw
0 comment
กฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า

กฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นอย่างไร

กฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นอย่างไร เมื่อโลกของเรานั้นที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และแน่นอนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเรามักเห็นได้ง่ายขึ้น และรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเรานั้นมีกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอย่างไร ดังนั้นบทความนี้ กฏหมายภาษี จึงจะพาทุกท่านมารู้จักและทำความเข้าใจให้มากขึ้นกันค่ะ

ย้อนรอยกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าในอดีต

เมื่อก่อนปี 2557 บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีกฎหมายควบคุม เมื่อเข้ามาก่อนปี 2557 จึงถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างไร และต่อมาเมื่อรัฐประหารปี 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2557 จึงทำให้บุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

กฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อทำผิดมีอะไรบ้าง

เมื่อเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในประเทศไทย เพราะผิดกฎหมายและห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด ดังนี้

  1. ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 ที่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2522 หากมีผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าที่นำเข้าหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมถูกริบสินค้า
  2. ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ในมาตรา 244 ที่ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดนำเข้าของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการทางศุลกากรเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำของเข้าเพื่อการผ่านแดน หรือการถ่ายลำเลียงโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัด หรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ซึ่งความผิดที่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งของที่มิได้ผ่านพิธีการศุลกากรจะได้รับ คือ ความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิด
  1. ตามกฎหมายห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2557 และมีผลตั้งแต่นับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้นหากใครได้ครอบครองมาก่อน 27 ธ.ค. 2557 จึงไม่มีความผิด เพราะกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง นอกจากนี้แล้วยังรวมถึงบารากู่ สารสกัดต่าง ๆ ก็ห้ามนำเข้าเช่นกัน
  2. โทษของบุหรี่ไฟฟ้าที่ยังคงเป็นสินค้าต้องห้ามขายหรือให้บริการ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 มีการกำหนดโทษ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ที่กระทำผิดเป็นผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือผู้ที่นำเข้ามา เพื่อขายต้องรับโทษเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นการขายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย และการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดฐาน ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้านั้นเอง

You may also like

Leave a Comment