รวมกฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน

by taxlaw
0 comment
กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน

รวมกฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน

รวมกฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ กฏหมายภาษี เราได้รวบรวม กฎหมายน่ารู้ที่ได้ใช้จริงในชีวิตประวันมาสรุปไว้ในบทความนี้แล้ว ดังนั้นจะมีรายละเอียดจะเป็นอย่างไร มาดูกันเลย

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่  1 เขตห้ามเมา

สำหรับเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ยังทำให้ขาดสติแล้วยังทำให้ติดคุกด้วย หากการดื่มผิดที่ผิดทางหรือดื่มในสถานที่ที่กฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นมาดูสถานที่ที่กฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์กันเลย

  1. วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา
  2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล เว้นแต่บริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
  3. สถานที่ราชการ เว้นแต่บริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง
  4. สถานศึกษา เว้นแต่บริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาต
  5. สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  6. สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชน
  7. สถานที่อื่น ๆ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ เมื่อฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 2 ติดสติ๊กเกอร์รถเสี่ยงตามอำเภอใจถูกปรับ

เมื่อการ Wrap สติ๊กเกอร์รถยนต์ที่ได้รับความนิยมมานานแล้ว และตอนนี้การ Wrap สติ๊กเกอร์รถยนต์ตามใจตัวเองเสี่ยงถูกปรับ หากมีการการติดสติ๊กเกอร์หรือการ Wrap สีรถยนต์ที่เปลี่ยนไปจากสีเดิมที่แจ้งไว้กับกรมการขนส่งทางบก โดยการไม่แจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบ ถือว่ามีโทษทางกฎหมาย ต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ดังนั้นการ Wrap สติ๊กเกอร์รถยนต์จึงต้องแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบ

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่  3 ไม่ไปแจ้งดำเนินคดี ระวังจะหมดอายุความ

สำหรับกฎหมายน่ารู้เรื่องนี้ที่จะทำให้ผู้ใดที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดทางอาญา แต่ไม่มีเวลาไปแจ้งความดำเนินคดีหรือยังไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องระวังความผิดจะหมดอายุความได้ และการนับอายุความนั้นจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ความผิดนั้นเกิดขึ้น ดังนั้นมาดูอายุความตามกฎหมายอาญากันเลย

  • ความผิดโทษจำคุก 1 เดือนลงมา หรือโทษอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็น ความผิดฐานดูหมิ่น ทะเลาะวิวาท มีอายุความ 1 ปี
  • ความผิดโทษจำคุก 1 เดือน – 1 ปี ไม่ว่าจะเป็น ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน บุกรุก มีอายุความ 5 ปี
  • ความผิดโทษจำคุก 1 เดือน – ปี ไม่ว่าจะเป็น ความผิดฐานฉ้อโกง ลักทรัพย์ มีอายุความ 10 ปี

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 4 ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนรถไฟ ระวังถูกฟ้องหมดตัว

สำหรับกฎหมายน่ารู้ตอนนี้ คือ สัญญาณการเตือนว่ารถไฟกำลังจะแล่นผ่าน ผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วและหยุดรถให้ห่าง จากรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร และเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วมีสัญญาณให้รถผ่านไปได้ ดังนั้นหากได้ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนรถไฟ ผู้ใดขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณเตือน ต้องมีความผิดต้องโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และหากขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญาณเตือนรถไฟจนนำไปสู่อุบัติเหตุ หากผู้ขับขี่ไม่เสียชีวิตก็อาจถูกการรถไฟแห่งประเทศไทย ฟ้องเรียกร้องค่าความเสียหายที่เกิดกับตัวรถไฟ รางรถไฟ และค่าเสียหาย ที่เกิดจากการที่รถไฟไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

เมื่อหากได้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ที่โดยสายมาในรถไฟ หรือผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายประมาทก็อาจถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถประมาท มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ที่สำคัญนั้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ และค่าความเสียหายอื่น ๆ อีกด้วย

You may also like

Leave a Comment