รู้หรือไม่ กฎหมายทำร้ายร่างกายมีโทษมากกว่าปรับ 500 

by taxlaw
0 comment
กฎหมายทำร้ายร่างกาย

รู้หรือไม่ กฎหมายทำร้ายร่างกายมีโทษมากกว่าปรับ 500 

กฎหมายน่ารู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ คือ กฎหมายการทำร้ายร่างกายในปัจจุบันมีความผิดมากกว่าการโดนโทษปรับเพียง 500 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถูกกระทำนั้นเอง แน่นอนว่าเรื่องการทำร้ายร่างกายกัน หรือ แม้แต่การทำร้ายร่างกายผู้อื่น ล้วนแล้วแต่ผิดทั้งสิ้น ทั้งด้านกฎหมายและด้านมนุษยธรรม ซึ่งไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจ หรืออารมณ์ชั่ววูบก็ตาม ไม่ควรเกิดขึ้นทั้งสิ้น ไม่ควรมีบุคคลใดต้องได้รับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้วันนี้เราได้นำกฎหมายน่ารู้เรื่องโทษของกฎหมายการทำร้ายร่างกายที่ระบุโทษสำหรับผู้กระทำไว้อย่างชัดเจน จะมีบทลงโทษแบบใดบ้างนั้น กฏหมายภาษี ไปดูกันเลย

4 ขั้นของโทษทางกฎหมายการทำร้ายร่างกาย

1.ขั้นของโทษที่ผู้ถูกกระทำบาดเจ็บเล็กน้อย (มาตรา 391)

กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโทษของการทำร้ายร่างกายที่ผู้ถูกกระทำได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งระบุว่า ผู้ถูกกระทำได้บาดเจ็บจากการโดนกำปั้นทำร้ายร่างกายแต่ไม่มีบาดแผล หรือ โดนตบหน้าเป็นรอยแดงแล้ว ด้านผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษ คือ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (ความผิดลหุโทษ) ฉะนั้นที่บอกว่าทำร้ายร่างกาย จับปรับ 500 ปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะ 

2. ขั้นของโทษที่ทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ (มาตรา 293) 

กฎหมายการทำร้ายร่างกายเขียนไว้ว่า ผู้ถูกทำร้ายร่างกายจนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ เช่น มีบาดแผลฉีกขาดยาว 3 เซนติเมตร หรือ ผู้กระทำตั้งใจไม่ให้โดนอวัยวะสำคัญ โดนฟันด้วยมีดขนาดไม่ใหญ่ ทำให้เกิดแผลไม่ลึก จะถูกต้องโทษ 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

3. ขั้นของโทษที่ทำให้บาดเจ็บสาหัส (มาตรา 297) 

กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับโทษของการทำร้ายร่างกายจนผู้ถูกกระทำบาดเจ็บสาหัส ซึ่งระบุว่า ผู้ถูกทำร้ายร่างกายจนร่างกายทุพพลภาพ แท้งลูก เสียโฉมหรือเสียอวัยวะต่าง ๆ หรือจิตพิการติดตัว ผู้กระทำผิดจะต้องโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 ถึง 200,000 บาท

4.ขั้นของโทษที่ผู้กระทำผิดตามลักษณะเฉพาะเหตุ ดังนี้

ผู้กระทำผิดทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย เช่น บุพการี เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ที่เป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน รวมถึงการทรมานหรือกระทำทารุน ทำร้ายเพื่อเตรียมการในการกระทำความผิดอื่น และเพื่อปกปิดหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นความผิดอื่น ๆ ที่กระทำไว้ เหล่านี้แล้ว ผู้กระทำผิดจะต้องโทษตามกฎหมายการทำร้ายร่างกาย คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

จากเกร็ดกฎหมายน่ารู้จะเห็นว่า ลักษณะโทษของการทำร้ายร่างกายนั้นมีระบุรายละเอียดไว้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบังคับใช้และป้องกันไม่ให้บุคคลกระทำการที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ทว่า พฤติกรรมเหล่านี้ต้องอาศัยการมีจิตสำนึกและสภาวะการควบคุมอารมณ์ด้วย เพราะถ้าเราสามารถควบคุมหรือป้องกันได้ตั้งแต่ที่ต้นเหตุ เราก็จะไม่มีการบาดเจ็บหรือสูญเสียเกิดขึ้น

You may also like

Leave a Comment