อัพเดตข้อควรรู้ของกฎหมายทวงหนี้

by taxlaw
0 comment
กฎหมายทวงหนี้

อัพเดตข้อควรรู้ของกฎหมายทวงหนี้

มารู้จักกฎหมายทวงหนี้ที่น่ารู้ในชีวิตประจำวันกันดีกว่า ว่ามีกฎระเบียบและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการทวงหนี้นั้น ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายทวงหนี้ที่ถือเป็นเรื่องที่ทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ ที่ควรรู้ไว้ จะเป็นอย่างไรบ้าง กฏหมายภาษี จะพามาดูกันเลย

กฎหมายทวงหนี้กับการทวงหนี้อย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย

กรณีที่เราต้องการจะทวงหนี้ผู้อื่นและผู้อื่นจะมาทวงหนี้เรา จำเป็นต้องดำเนินไปตามหลักของกฎหมายทวงหนี้ เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรรู้ มีดังนี้

1. เมื่อยืมเงินจำนวนเท่าไร จึงจะต้องทำหนังสือกู้ยืมเงิน สามารถทำหนังสือสัญญากู้ยืมได้เมื่อการยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องมีการลงลายมือชื่อทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ หากผิดสัญญาชำระหนี้ก็สามารถนำไปฟ้องร้องได้

2. กรณียืมเงินผ่านแชทใช้เป็นหลักฐานฟ้องได้ไหม หากเป็นการทักขอยืมเงินผ่านแชทหรือโลกออนไลน์ ตามกฎหมายทวงหนี้สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้

3. เมื่อโทรศัพท์ไปทวงหนี้ แต่ลูกหนี้ไม่รับสายถือเป็นการทวงหนี้แล้วหรือยัง ตามกฎหมายทวงหนี้มีรายละเอียดดังนี้

– เมื่อผู้ทวงถามหนี้โทรศัพท์ไปหาและลูกหนี้ไม่รับสายหรือกดวางสายก่อนจะมีการพูดคุย หมายถึง ไม่ได้นับเป็นการทวงหนี้

– เมื่อผู้ทวงถามหนี้โทรศัพท์ไปหาลูกหนี้รับสาย แต่พูดคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการทวงหนี้ หมายถึง ไม่ได้นับเป็นการทวงหนี้

– เมื่อผู้ทวงถามหนี้ทักไปสอบถามทางแชท แต่ลูกหนี้ยังไม่เปิดอ่าน หมายถึง ไม่ได้นับเป็นการทวงหนี้

– เมื่อผู้ทวงถามหนี้ทักไปสอบถามทางแชท ลูกหนี้เปิดอ่านข้อความ แต่ไม่ตอบ หมายถึง ถือเป็นการทวงหนี้แล้ว

4. ทวงหนี้ได้วันละกี่ครั้ง ตามกฎหมายทวงหนี้ใหม่กำหนดให้เจ้าหนี้ สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง เมื่อฝ่าฝืนจะมีความผิด และมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท แต่ในกรณีที่เพื่อนยืมเงินเพื่อนทวงเกินวันละ 1 ครั้ง ถือว่าไม่ผิด

5. เวลาทวงถามหนี้ควรทวงหนี้เวลาไหน จึงจะไม่ผิดกฎหมาย เมื่อพบว่าเจ้าหนี้ฝ่าฝืนเวลาตามกฎหมายทวงหนี้มีโทษปรับ 100,000 บาท และต้องทวงหนี้กับลูกหนี้เท่านั้น ห้ามไปทวงกับคนอื่น ไม่เช่นนั้นจะมีจำคุก 1 ปี หรือปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

– สำหรับวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทวงหนี้ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น.

– สำหรับวันเสาร์ – วันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทวงหนี้ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น.

6. การทวงหนี้แบบใดที่ผิดกฎหมายทวงหนี้ ผู้ทวงหนี้ห้ามพูดจาดูหมิ่น, ห้ามประจาน, ห้ามข่มขู่, ห้ามใช้ความรุนแรง, ห้ามทำร้ายร่างกาย, ห้ามทำลายทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เกิดความเสียหาย, ห้ามเปิดเผยเรื่องหนี้ของลูกหนี้ ต่อผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง, ห้ามส่งเอกสารเปิดผนึกทางไปรษณีย์ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน หากทวงถามหนี้โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ ฝ่ายลูกหนี้สามารถไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ และผู้ทวงถามหนี้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 – 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 – 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายทวงหนี้ ที่จะได้รู้รายละเอียดเวลาทวงหนี้และข้อห้ามต่าง ๆ เรื่องเหล่านี้นับเป็นกฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่เราควรรู้ไว้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์

You may also like

Leave a Comment