กฎหมายตราสามดวงที่ใช้มาเป็นเวลายาวนานถึง 103 ปี

by taxlaw
0 comment
กฎหมายตราสามดวง

กฎหมายตราสามดวงที่ใช้มาเป็นเวลายาวนานถึง 103 ปี

บทความนี้เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายตราสามดวงที่ใช้มาเป็นเวลายาวนานถึง 103 ปี เรียกได้ว่าเป็นประมวลกฎหมายในประวัติศาสตร์ไทย จะเป็นอย่างไร สำคัญอย่างไร กฏหมายภาษี จะพาไปอ่านกันเลย

กฎหมายตราสามดวงคืออะไร

เป็นประมวลกฎหมายในรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชำระกฎหมายเก่าที่มีมาแต่ครั้งโบราณ แล้วรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้น เมื่อจุลศักราช 1166 ตรงกับ พ.ศ. 2347 โปรดให้เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง แต่ละชุดประทับตรา 3 ดวงคือ ตราพระราชสีห์ (สำหรับตำแหน่งสมุหนายก) 1 ตราพระคชสีห์ (สำหรับตำแหน่งสมุหพระกลาโหม) 1 และตราบัวแก้ว (สำหรับตำแหน่งโกษาธิบดี หมายถึงพระคลัง ซึ่งดูแลรวมทั้งกิจการด้านต่างประเทศ) ไว้ทุกเล่มเก็บไว้ ณ ห้องเครื่องชุดหนึ่ง หอหลวงชุดหนึ่ง และศาลหลวงอีกชุดหนึ่ง

ความสำคัญของกฎหมายตราสามดวง

– เป็นกฎหมายของนักกฎหมาย (Juristenrecht) คือ กฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ของกฎหมายตราสามดวง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพระธรรมศาสตร์ ที่มีลักษณะทั่วไปและมีฐานะสูงกว่าจารีตประเพณี มีการจัดระบบกฎหมายที่เป็นระบบและมีการใช้เหตุผลของนักกฎหมายปรุงแต่ง

– เป็นกฎหมายธรรมชาติ ทุกคนแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย

– กฎหมายนี้จึงเป็นผลงานของนักกฎหมาย

– มีความนับถือตัวบทกฎหมาย เชื่อว่าไม่มีใครสามารถแก้กฎหมายได้

– ไม่ใช่ประมวลกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน

– เป็นกฎหมายที่ใช้เป็นคู่มือในการชี้ขาดตัดสินคดี

การยกเลิกกฎหมายตราสามดวง

หลังจากใช้มา 103 ปี กฎหมายตราสามดวงได้เป็นกฎหมายหลักของประเทศ ที่ใช้บังคับมาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูปกฎหมายและการศาลครั้งใหญ่ จึงนำไปสู่การยกเลิก

ความสำคัญโดยรวมของกฎหมายตราสามดวง

ปรากฏให้เห็นถึงโครงสร้างของสังคมไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นสังคมยึดถือศักดินาเป็นหลัก ศักดินาเป็นเครื่องกำหนดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบและฐานะของคนทุกกลุ่มในสังคม ระบบศักดินาจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดระบบสังคม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอย่างกว้าง ๆ คือ ชนชั้นผู้ปกครอง และชนชั้นผู้ถูกปกครอง

ชนชั้นผู้ปกครอง พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในการปกครอง จะทรงมีพระราชอำนาจเป็นเจ้าชีวิตของคนทั้งปวง แต่พระมหากษัตริย์ไทยก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมมาแต่โบราณ

ชนชั้นผู้ถูกปกครอง ชนชั้นผู้ถูกปกครองในกฎหมายตราสามดวง ได้แก่ ไพร่และทาส

กฎหมายตราสามดวง (ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1) เป็นกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนโดย LOTTOSOD888 เว็บแทงหวยออนไลน์ที่มีทีมงานมืออาชีพ ดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

You may also like

Leave a Comment