กฎหมายจราจรใหม่ กับผลบังคับใช้ 5 กันยายน 2565

by taxlaw
0 comment
กฎหมายจราจรใหม่

กฎหมายจราจรใหม่ กับผลบังคับใช้ 5 กันยายน 2565

กฎหมายจราจรใหม่ พ.ร.บ.จราจรทางบก มาเช็คว่ามีระเบียบใหม่ ที่จะมีผลเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จะเป็นอย่างไร กฏหมายภาษี จะพาไปดูกันเลย

กฎหมายจราจรใหม่ พ.ร.บ.จราจรทางบก 

1. กฎหมายจราจรใหม่ เรื่องผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำ

ในข้อหาเมาแล้วขับ เมื่อกระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก มีการเพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000 – 100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วย

2. กฎหมายจราจรใหม่ เรื่องการเกิดอุบัติเหตุ

ในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางเพิ่มอัตราโทษปรับ เช่น

– ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากโทษเดิม 1,000 บาท

– ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากโทษเดิม 1,000 บาท

– ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากโทษเดิม 1,000 บาท

– ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท จากโทษเดิม 500 บาท

– ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท จากโทษเดิม 500 บาท

– ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท จากโทษเดิม 500 บาท

และการเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น เพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากโทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 -10,000 บาท

3. กฎหมายจราจรใหม่ เรื่องการแข่งรถในทางเพิ่มเติม

– เป็นผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ มีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือรถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลง/ปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทางถือว่า พยายามแข่งรถในทาง ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

– เพิ่มโทษสำหรับผู้จัด และกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน อัตราโทษเดิม ปรับเพิ่มเป็นโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากโทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท 

– เมื่อรถนำไปแข่งรถในทาง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุนคือ ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทางระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

4. กฎหมายจราจรใหม่ เรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

– ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้

– รถกระบะผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย

กฎหมายจราจรใหม่กรณีกระบะแคปหรือนั่งท้ายกระบะ นั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัย และผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กำหนด

You may also like

Leave a Comment