คนขับรถต้องรู้ กฎหมายขับรถชนคนบาดเจ็บ

by taxlaw
0 comment
กฎหมายขับรถชนคนบาดเจ็บ

คนขับรถต้องรู้ กฎหมายขับรถชนคนบาดเจ็บ

เพราะการขับขี่ยานพาหนะก็มีกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายขับรถชนคนบาดเจ็บก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจมาก ๆ เพราะนอกจากจะมีการบังคับให้รถทุกคันมี พรบ.รถยนต์แล้วก็ตาม ดังนั้น กฏหมายภาษี จะพามารู้จักกับกฎหมายขับรถชนคนบาดเจ็บ เพื่อให้การใช้งานรถบนท้องถนนปลอดภัยมากที่สุดนั่นเอง

โทษและกฎหมายขับรถชนคนบาดเจ็บ

กฎหมายขับรถชนคนบาดเจ็บคือ โทษที่สามารถแบ่งตามความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ ดังนี้

1. การขับรถชนคนบาดเจ็บ ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บหนักและบาดเจ็บเล็กน้อย ผู้ขับขี่จะได้รับโทษตามมาตรา 300 ว่าด้วยเรื่องการกระทำการโดยประมาทให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือได้รับอันตรายสาหัส มีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2. การขับรถชนคนแล้วหนี สำหรับข้อหานี้มีโทษทั้งจำทั้งปรับดังที่ได้กล่าวไปขั้นต้นแล้วแล้ว แต่หากชนแล้วมีเจตนาหนีจะมีโทษทางอาญาเพิ่มขึ้น ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ที่ได้ระบุไว้ว่าหากมีการชนแล้วหลบหนี ไม่แจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่แก่เจ้าพนักงาน ไม่มีการมอบตัวภายใน 6 เดือน จะถือว่าทำผิดกฎหมายต้องโทษปรับ ตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์รถชนคนขึ้น ควรรีบให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และมอบตัวแก่เจ้าหน้าที่

3. การขับรถชนคนตาย สำหรับทานี้ถือว่าหนักที่สุด เพราะข้อหานี้จะมีโทษทางกฎหมายและมีการเพิ่มโทษในความผิดตามมาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำและปรับ

กฎหมายขับรถชนคนบาดเจ็บทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น เป็นเพียงโทษเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้นการขับรถไปชนคนอื่นเป็นการสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น จากความประมาทของตนเอง จึงมีความผิดตามกฎหมายขับรถชนคนบาดเจ็บ ผู้ขับควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และไม่หลบหนีเด็ดขาด เพื่อแสดงความรับผิดชอบจากสิ่งที่เกิดขึ้น

ข้อควรปฏิบัติตนเมื่อขับรถชนคน

1. รีบจอดรถทันทีแล้วให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ตั้งสติแล้วลงไปช่วยเหลือคู่กรณี และหากหลบหนีจะทำให้โทษทางกฎหมายเพิ่มขึ้น

2. เก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุด ควรถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ ป้ายทะเบียนรถ สภาพความเสียหายของรถ ภาพวิดีโอจากกล้องหน้ารถยนต์

3. เรียกประกันภัยรถยนต์ที่ตนเองมี การมีประกันภัยจะช่วยให้การควบคุมสถานการณ์ง่ายขึ้น การเลือกประกันภัยที่ครอบคลุมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่มากกว่า เช่น หากเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะได้รับความคุ้มครองทั้งตัวรถ ตัวผู้ขับขี่เอง และคู่กรณี รวมถึงค่าปรับด้วย ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก

4. เข้ามอบตัวกับตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เข้ามอบตัวกับตำรวจ เพื่อจัดการเรื่องค่าปรับ ค่าเสียหายต่อคู่กรณีให้เรียบร้อย

สนับสนุนโดย : LOTTOSOD888

You may also like

Leave a Comment