รอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง

by taxlaw
0 comment
กฎหมายการเลือกตั้ง

รอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง

รอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งคือการที่ราษฎรใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อทำหน้าที่แทนตนในการปกครองแต่ละระดับของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด ต้องเปิดกว้างให้อิสระในการตัดสินใจทั้งในแง่ของผู้สมัครและผู้ออกเสียง และต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรม ดังนั้นบทความนี้จะมาบอกกฎหมายเลือกตั้งเบื้องต้นที่ควรรู้ จะเป็นอย่างไร มาดูกันเลย

กฎหมายการเลือกตั้งเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้

  • ความสำคัญของการเลือกตั้ง สำหรับประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องเลือกผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่แทนตน โดยเลือกผู้ที่ตนเห็นว่าประโยชน์แก่ส่วนรวมตามแนวทางที่ตนต้องการ พิจารณาจากนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคของผู้สมัคร
  • การเลือกตั้งผู้แทนในระดับต่าง ๆ มีดังนี้ ระดับหมู่บ้าน, ระดับตำบล, ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด, ระดับชาติ
  • ผลเสียของการซื้อขายเสียง นับเป็นอันตรายอย่างยิ่งของการเลือกตั้งในทุกระดับ เนื่องจากไม่ได้หวังที่จะเข้ามาเพื่อช่วยสังคมส่วนร่วมอย่างจริงใจ เป็นเพียงทางผ่านและผลประโยชน์ของตนหรือเข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ตามวิถีทางของเขา โดยไม่สนใจผลประโยชน์ของชาติและประชาชน คนเหล่านี้จะไม่เห็นใครสำคัญกว่าตนเอง และประโยชน์ของตน ไม่ควรจะให้มีโอกาสเข้าจัดการผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเด็ดขาด
  • การป้องกันการซื้อขายเสียง สำหรับหนทางป้องกันการซื้อขายเสียง ก็อยู่ที่ประชาชนที่จะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าอำนาจของประชาชนเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่รับเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยน ต่อต้านการซื้อเสียงทุกชนิดในการเลือกตั้งทุกระดับ เมื่อพบเห็นการซื้อขายเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและช่วยเป็นพยานให้กับทางเจ้าหน้าที่ ชักชวนและรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มาก ๆ
  • การใช้ดุลพินิจในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งต้องคอยติดตามประวัติและข่าวคราวเกี่ยวกับผู้สมัครอยู่เสมอ ตรวจดูว่ามี

สิทธิ์เลือกผู้แทนได้กี่คน จำหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกให้ได้ เมื่อรับบัตรเลือกตั้งแล้วเดินเข้าคูหา ทำเครื่องหมาย X (กากบาท) ในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งให้ตรงเครื่องหมาย (หมายเลข) ของผู้สมัคร พับบัตรเลือกตั้งให้กรรมการหย่อนลงในหีบบัตรต่อหน้าตนเอง ที่สำคัญที่สุดต้องเลือกคนที่มีความจริงใจและเสียสละ เพื่อส่วนร่วมมีความรู้ความสามารถและมีอาชีพสุจริตเป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอนไม่ควรเลือกผู้ที่มีเบื้องหลังไม่สุจริต และซื้อขายเสียง

  • หน้าที่ของประชาชนควรทำอย่างไรเมื่อมีการเลือกตั้ง ประชาชนต้องใช้ดุลพินิจในการเลือกตั้ง เป็นสิ่งสำคัญไม่มีการเห็นแก่พรรคพวกหรือเกรงใจ ประชาชนต้องพิจารณานโยบาย จุดยืนของพรรคว่าเป็นไปตามแนวทางที่เราต้องการหรือไม่ พิจารณาตัวบุคคลผู้สมัคร โดยดูประวัติความเป็นมาว่า เป็นคนดีมีจุดยืนเคียงข้างประชาชนและสังคมส่วนรวมหรือไม่ พิจารณาถึงบทบาทในทางสังคมและด้านต่าง ๆ ของผู้สมัครและพรรคที่สังกัดอย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเลือกตั้งทุกคนต้องปฏิบัติในหน้าที่ของพลเมือง 4 ประการ ได้แก่ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง, ชักชวนคนอื่นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยอิสระ, สอดส่องดูแลไม่ให้มีการโกงเลือกตั้ง, หากรู้เห็นว่ามีการโกงเลือกตั้งหรือซื้อขายเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

You may also like

Leave a Comment