เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายการพกปืน

by taxlaw
0 comment
กฎหมายการพกปืน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายการพกปืน

วันนี้เราจะนำความรู้เป็นกฎหมายการพกปืนมาฝาก เพราะไม่ใช่อาวุธที่ใคร ๆ สามารถครอบครองปืนได้ จะน่าสนใจพียงใด กฏหมายภาษี จะพามาดูกันเลย

มารู้จักกับกฎหมายการพกปืน

สำหรับความหมายของอาวุธปืน อาวุธปืน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ยิง ไปทำอันตรายร่างกายถึงสาหัสได้ แต่ปืนที่ไม่ทำอันตรายร่างกายถึงสาหัสได้ เช่น ปืนเด็กเล่น ไม่ใช่อาวุธปืนตามความหมายของกฎหมาย แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามกฎหมายให้ถือเป็นอาวุธปืนด้วย เช่น ลำกล้อง, เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน, เครื่องลั่นไก หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไก, เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบสำคัญของ สิ่งเหล่านี้ แต่พานท้ายปืน สายสะพาย ไม้ประดับด้ามปืน ไม่ใช่อาวุธปืน

การขออนุญาตพกปืนตามกฎหมายการพกปืน

ประชาชนทุกคนจะต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียน สำหรับคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ยื่นคำร้องขอที่กองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำร้องขอต่อนายอำเภอท้องที่ การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนต้องขอเพื่อ ป้องกันตัวหรือทรัพย์สินของตน, สำหรับใช้ในการกีฬาหรือล่าสัตว์

ผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการพกปืน

โดยมีการกระทำผิด ได้แก่ ทำ โดยไม่ได้รับอนุญาต, ซื้อ โดยไม่ได้รับอนุญาต, มี โดยไม่ได้รับอนุญาต, ใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต, สั่ง เข้ามาจากนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต, นำ เข้ามาจากนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดทั้ง 6 ประการ ถ้าเป็นเพียงเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนหรือมีกระสุนปืน ก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แต่ครอบครองปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่ง ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายก็มีความผิดเช่นกัน

กฎหมายการพกปืนสำหรับการครอบครองปืนของผู้อื่นที่ไม่ผิดกฎหมาย

การครอบครองปืนของผู้อื่นที่ไม่ผิดกฎหมายมี 3 กรณี คือ ผู้ครอบครองปืนที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาอาวุธนั้นมิให้สูญหาย และผู้ครอบครองนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่จะมี และใช้อาวุธปืนได้, การครอบครองปืนของราชการทหาร และตำรวจ และของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ, การครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืนประจำเรือเดินทะเล รถไฟ และอากาศยานตามปกติ 

ข้อห้ามของกฎหมายการพกปืน

ห้ามไม่ให้บุคคลพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ เช่น ถือปืนติดตามคนร้าย หรือต้องขนของและปืนหนีออกจากบ้าน หรือต้องพกปืนเพื่อป้องกันตัว เพราะนำเงินจำนวนมากติดตัวไปต่างจังหวัด เป็นต้น ดังนั้นถึงแม้จะมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน ติดตัวก็ตาม ก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนโดยเปิดเผย ส่วนการมีอาวุธปืนเพื่อเก็บผู้ใดประสงค์จะมีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บก็ต้องขออนุญาตด้วย หมายถึง การมีไว้โดยไม่ใช้อาวุธปืนนั้น เช่น การเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นต้น ซึ่งผู้ใดที่ต้องการจะมีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บก็จำเป็น จะต้องขออนุญาตจากทางราชการด้วย

You may also like

Leave a Comment